Styremøte 18.11.2016

Styremøte, 18.11.2016

Styremøtet i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Buttervkern.
Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.

Styredokumenter

073-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.10.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/073-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.10.16.pdf073-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.10.16.pdfpdf101848
074-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 02.11.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/074-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 02.11.16.pdf074-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 02.11.16.pdfpdf142054
075-2016 Månedsrapport oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/075-2016 Månedsrapport oktober 2016.pdf075-2016 Månedsrapport oktober 2016.pdfpdf76434
075-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/075-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport oktober 2016.pdf075-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport oktober 2016.pdfpdf893431
076-2016 Avtale om eierskap og leie av Ankerløkken 44.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/076-2016 Avtale om eierskap og leie av Ankerløkken 44.pdf076-2016 Avtale om eierskap og leie av Ankerløkken 44.pdfpdf53698
077-2016 Fremleggelse av utkast til idéfaserapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/077-2016 Fremleggelse av utkast til idéfaserapport.pdf077-2016 Fremleggelse av utkast til idéfaserapport.pdfpdf810688
077-2016-01 Vedlegg Idéfaserapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/077-2016-01 Vedlegg Idéfaserapport.pdf077-2016-01 Vedlegg Idéfaserapport.pdfpdf5746822
078-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf078-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfpdf51036
078-2016 Vedlegg 01 Referat fra møte i SIKPU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 01 Referat fra møte i SIKPU.pdf078-2016 Vedlegg 01 Referat fra møte i SIKPU.pdfpdf96042
078-2016 Vedlegg 02 Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 02 Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene.pdf078-2016 Vedlegg 02 Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene.pdfpdf552469
078-2016 Vedlegg 03 Notat Oppfølging av styresak 70-2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 03 Notat Oppfølging av styresak 70-2016.pdf078-2016 Vedlegg 03 Notat Oppfølging av styresak 70-2016.pdfpdf86572
078-2016 Vedlegg 04 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 04 Ledelsesrapport.pdf078-2016 Vedlegg 04 Ledelsesrapport.pdfpdf1409080
078-2016 Vedlegg 05 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 20.10.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 05 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 20.10.16.pdf078-2016 Vedlegg 05 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 20.10.16.pdfpdf105632
078-2016 Vedlegg 06a Tilsyn-SI Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 06a Tilsyn-SI Gjøvik.pdf078-2016 Vedlegg 06a Tilsyn-SI Gjøvik.pdfpdf96957
078-2016 Vedlegg 06b Tilsyn-Kreftenheten-SI Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 06b Tilsyn-Kreftenheten-SI Lillehammer.pdf078-2016 Vedlegg 06b Tilsyn-Kreftenheten-SI Lillehammer.pdfpdf143739
078-2016 Vedlegg 07 Tilsyn-blod.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/078-2016 Vedlegg 07 Tilsyn-blod.pdf078-2016 Vedlegg 07 Tilsyn-blod.pdfpdf391801
079-2017 Godkjenning av idèfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-09/079-2017 Godkjenning av idèfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.pdf079-2017 Godkjenning av idèfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.pdfpdf1336690
079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-09/079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument.pdf079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument.pdfpdf5746822   
 

Når og hvor

Dato
18.11.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?