HELSENORGE

Styremøte 18.11.2021

Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes torsdag 18.11.2021 fra klokka 09.30 til 15.00.

Styredokumenter


I tillegg skal styret gjennom to temasaker: 


  • Hvordan akuttmedisinsk beredskap i et stort omland leveres, og hvordan endringer med sentralisert sykehus og desentraliserte helsetjenester vil påvirke denne beredskapen
  • Status innføring av elektronisk kurve                                                  
Fant du det du lette etter?