Styremøte 19.11.2015

Styremøte, 19.11.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.45 og varer til klokka 16.00.
Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal – Buttekvern 2

Når og hvor

Dato
19.11.2015 
Klokkeslett
09:45-16:00 
Sted
Brumunddal
  

Sak 078-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.15

078-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/078-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.15.pdf078-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.15.pdf

Sak 079-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.10.15

079-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.10.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/079-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.10.15.pdf079-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.10.15.pdf

Sak 080-2015 Månedsrapport per oktober 2015

080-2015 Månedsrapport etter oktober 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2015 Månedsrapport etter oktober 2015.pdf080-2015 Månedsrapport etter oktober 2015.pdf
080-2015 Vedlegg til månedsrapport SI etter oktober 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2015 Vedlegg til månedsrapport SI etter oktober 2015.pdf080-2015 Vedlegg til månedsrapport SI etter oktober 2015.pdf

Sak 081-2015 Gjennomgang av uønskede hendelser

081-2015 Gjennomgang av uønskede hendelser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/081-2015 Gjennomgang av uønskede hendelser.pdf081-2015 Gjennomgang av uønskede hendelser.pdf

Sak 082-2015 Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet

082-2015 Tilpasning til endrede rammer for idéfasen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/082-2015 Tilpasning til endrede rammer for idéfasen.pdf082-2015 Tilpasning til endrede rammer for idéfasen.pdf
082-2015 Vedlegg 01 Overordnet prosjektplan idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/082-2015 Vedlegg 01 Overordnet prosjektplan idéfase.pdf082-2015 Vedlegg 01 Overordnet prosjektplan idéfase.pdf
082-2015 Vedlegg 02 Arbeidsdokuemnt prosjektplan idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/082-2015 Vedlegg 02 Arbeidsdokuemnt prosjektplan idéfase.pdf082-2015 Vedlegg 02 Arbeidsdokuemnt prosjektplan idéfase.pdf


Sak 083-2015 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen

083-2015 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/083-2015 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.pdf083-2015 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.pdf
083-2015 Vedlegg 01 Seleksjonskriterier akutt indremedisin, kirurgi og ortopedi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/083-2015 Vedlegg 01 Seleksjonskriterier akutt indremedisin, kirurgi og ortopedi.pdf083-2015 Vedlegg 01 Seleksjonskriterier akutt indremedisin, kirurgi og ortopedi.pdf

Sak 084-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

084-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf084-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
084-2015 Vedlegg 01 Omdømmeundersøkelse HSØ høst 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Vedlegg 01 Omdømmeundersøkelse HSØ høst 2015.pdf084-2015 Vedlegg 01 Omdømmeundersøkelse HSØ høst 2015.pdf
084-2015 Vedlegg 02 Ledelsesrapport per september.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Vedlegg 02 Ledelsesrapport per september.pdf084-2015 Vedlegg 02 Ledelsesrapport per september.pdf
084-2015 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 22.10.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 22.10.15.pdf084-2015 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 22.10.15.pdf
084-2015 Vedlegg 04 Helikopterberedskap - Ungdoms OL Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Vedlegg 04 Helikopterberedskap - Ungdoms OL Lillehammer.pdf084-2015 Vedlegg 04 Helikopterberedskap - Ungdoms OL Lillehammer.pdf
084-2015 Vedlegg 05 Redusert arbeidsgiveravgift.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Vedlegg 05 Redusert arbeidsgiveravgift.pdf084-2015 Vedlegg 05 Redusert arbeidsgiveravgift.pdf
084-2015 Vedlegg 06 Revisjonsrapport - Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2015 Vedlegg 06 Revisjonsrapport - Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdf084-2015 Vedlegg 06 Revisjonsrapport - Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdf


Sak 085-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.