Styremøte 20.03.15

Styremøte , 20.03.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Reinsvoll, i Salen på aktivitetsbygget. Tidspunktet er satt til 08.30 og 14.00.

Når og hvor

Dato
20.03.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00 
Sted
SI Reinsvoll
  

Saksliste

Sak til oppfølging/ferdigstilling av vedtak fra forrige styremøte:
Sak 020-2015Utvidelse av politisk referansegruppe – utpeking av observatør

Videre saksliste:

Sak 023-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.01.15

023-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.02.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/023-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.02.15.pdf023-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.02.15.pdf


 

Sak 024-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.01.15 

024-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/024-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget.pdf024-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget.pdf


 

Sak 025-2015 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

025-2015 Erklæring for ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/025-2015 Erklæring for ledernes ansettelsesvilkår.pdf025-2015 Erklæring for ledernes ansettelsesvilkår.pdf

Sak 026-2015 Årsberetningen, årsresultat 2014 og balanse 2014

026-2015 Vedlegg 1 Årsrapport 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/026-2015 Vedlegg 1 Årsrapport 2014.pdf026-2015 Vedlegg 1 Årsrapport 2014.pdf
026-2015 Balanse, årsberetning og årsregnskap 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/026-2015 Balanse, årsberetning og årsregnskap 2014.pdf026-2015 Balanse, årsberetning og årsregnskap 2014.pdf

Sak 027-2015 Status organisering, ledelse, kompetanse og ressurser

027-2015 Organisering, kompetanse og ressurser 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/027-2015 Organisering, kompetanse og ressurser 2015.pdf027-2015 Organisering, kompetanse og ressurser 2015.pdf

Sak 028-2015 Ledelsesrapport per februar 2015

028-2015 Ledelsesrapport etter februar 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2015 Ledelsesrapport etter februar 2015.pdf028-2015 Ledelsesrapport etter februar 2015.pdf
028-2015 Vedlegg 01 Ledelsesrapport etter februar 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/028-2015 Vedlegg 01 Ledelsesrapport etter februar 2015.pdf028-2015 Vedlegg 01 Ledelsesrapport etter februar 2015.pdf

Sak 029-2015 Oppfølging av mål og budsjett 2015, kvalitetssikring av divisjonsvise tiltak

029-2015 Kvalitetssikring av divisjonsvise tiltak budsjett 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/029-2015 Kvalitetssikring av divisjonsvise tiltak budsjett 2015.pdf029-2015 Kvalitetssikring av divisjonsvise tiltak budsjett 2015.pdfSak 030-2015 Statusrapport for handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet

030-2015 Statusrapport for handlingsplan for det pasientadministrative arbeidet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/030-2015 Statusrapport for handlingsplan for det pasientadministrative arbeidet.pdf030-2015 Statusrapport for handlingsplan for det pasientadministrative arbeidet.pdf
030-2015 Vedlegg 01 Plan for oppfølging.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/030-2015 Vedlegg 01 Plan for oppfølging.pdf030-2015 Vedlegg 01 Plan for oppfølging.pdf


 

Sak 031-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

031-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf031-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
031-2015 Vedlegg 01 Referat fra møte i SIKPU 03.02.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 01 Referat fra møte i SIKPU 03.02.15.pdf031-2015 Vedlegg 01 Referat fra møte i SIKPU 03.02.15.pdf
031-2015 Vedlegg 02 Oppsummering årsoppgjørsrevisjonen 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 02 Oppsummering årsoppgjørsrevisjonen 2014.pdf031-2015 Vedlegg 02 Oppsummering årsoppgjørsrevisjonen 2014.pdf
031-2015 Vedlegg 04 Skriv - Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 04 Skriv - Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf031-2015 Vedlegg 04 Skriv - Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf
031-2015 Vedlegg 04a Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - planforutsetninger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 04a Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - planforutsetninger.pdf031-2015 Vedlegg 04a Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - planforutsetninger.pdf
031-2015 Vedlegg 05 Årsmelding.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 05 Årsmelding.pdf031-2015 Vedlegg 05 Årsmelding.pdf
031-2015 Vedlegg 07 Notat vedrørende finansiering av forskning i budsjett 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 07 Notat vedrørende finansiering av forskning i budsjett 2015.pdf031-2015 Vedlegg 07 Notat vedrørende finansiering av forskning i budsjett 2015.pdf
031-2015 Vedlegg 08 Oppdatert årsplan for styremøter i 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 08 Oppdatert årsplan for styremøter i 2015.pdf031-2015 Vedlegg 08 Oppdatert årsplan for styremøter i 2015.pdf
031-2015 Vedlegg 09 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 12.03.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 09 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 12.03.15.pdf031-2015 Vedlegg 09 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 12.03.15.pdf
031-2015 Vedlegg 03 Implementering av EU's pasientrettighetsdirektivet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 03 Implementering av EU's pasientrettighetsdirektivet.pdf031-2015 Vedlegg 03 Implementering av EU's pasientrettighetsdirektivet.pdf
031-2015 Vedlegg 11 Foretaksprotokoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 11 Foretaksprotokoll.pdf031-2015 Vedlegg 11 Foretaksprotokoll.pdf
031-2015 Vedlegg 06 KID-Helse Pasientreiser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/031-2015 Vedlegg 06 KID-Helse Pasientreiser.pdf031-2015 Vedlegg 06 KID-Helse Pasientreiser.pdf


 

Sak 032-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.