Styremøte 20.03.15

Styremøte, 20.03.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Reinsvoll, i Salen på aktivitetsbygget. Tidspunktet er satt til 08.30 og 14.00.

Når og hvor

Dato
20.03.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Reinsvoll
  

Saksliste

Sak til oppfølging/ferdigstilling av vedtak fra forrige styremøte:
Sak 020-2015Utvidelse av politisk referansegruppe – utpeking av observatør

Videre saksliste:

Sak 023-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.01.15


 

Sak 024-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.01.15 


 

Sak 025-2015 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Sak 026-2015 Årsberetningen, årsresultat 2014 og balanse 2014

Sak 027-2015 Status organisering, ledelse, kompetanse og ressurser

Sak 028-2015 Ledelsesrapport per februar 2015

Sak 029-2015 Oppfølging av mål og budsjett 2015, kvalitetssikring av divisjonsvise tiltakSak 030-2015 Statusrapport for handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet


 

Sak 031-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør


 

Sak 032-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Fant du det du lette etter?