Styremøte

Styremøte , 26.01.2017

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 12.00 og avsluttes klokka 16.00.

Sak 001-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.16

001-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/001-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.16.pdf001-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.16.pdfSak 002-2017 Referater fra møter i Brukerutvalget

002-2017 Referater fra møter i Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2017 Referater fra møter i Brukerutvalget.pdf002-2017 Referater fra møter i Brukerutvalget.pdfSak 003-2017 Oppfølging av styresak 085-2016 - omstilling kort sikt

 - økonomiplanperioden 2017-2020

003-2017 Oppfølging av styresak 085-2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2017 Oppfølging av styresak 085-2016.pdf003-2017 Oppfølging av styresak 085-2016.pdf

Sak 004-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet - samfunnsanalyse

004-2017 Fremleggelse av samfunnsanalyse i idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/004-2017 Fremleggelse av samfunnsanalyse i idéfase.pdf004-2017 Fremleggelse av samfunnsanalyse i idéfase.pdf
004-2017 Vedlegg 01 Samfunnsanalyse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/004-2017 Vedlegg 01 Samfunnsanalyse.pdf004-2017 Vedlegg 01 Samfunnsanalyse.pdf


Sak 005-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet – høring

005-2017 Høring av idéfaserapporten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/005-2017 Høring av idéfaserapporten.pdf005-2017 Høring av idéfaserapporten.pdf
005-2017 Vedlegg 01 Utkast til høringsbrev.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/005-2017 Vedlegg 01 Utkast til høringsbrev.pdf005-2017 Vedlegg 01 Utkast til høringsbrev.pdf


Sak 006-2017 Månedsrapport desember og foreløpig årsresultat 2016

006-2017 Månedsrapport desember 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2017 Månedsrapport desember 2016.pdf006-2017 Månedsrapport desember 2016.pdf
006-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2016.pdf006-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2016.pdfSak 007-2017 Oppfølging budsjett 2017 divisjonsvise budsjetter

007-2017 Oppfølging budsjett 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/007-2017 Oppfølging budsjett 2017.pdf007-2017 Oppfølging budsjett 2017.pdf


Sak 008-2017 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing

008-2017 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/008-2017 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing.pdf008-2017 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing.pdf
008-2017 Vedlegg 01 Finansstrategi Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/008-2017 Vedlegg 01 Finansstrategi Helse Sør-Øst.pdf008-2017 Vedlegg 01 Finansstrategi Helse Sør-Øst.pdf


Sak 009-2017 Orienteringer fra styreleder

009-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf009-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf
009-2017 Vedlegg 01 Tilbud om å holde styremøte i Folldal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2017 Vedlegg 01 Tilbud om å holde styremøte i Folldal.pdf009-2017 Vedlegg 01 Tilbud om å holde styremøte i Folldal.pdf
009-2017 Vedlegg 02 Utredning av nyfødtintensiv.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2017 Vedlegg 02 Utredning av nyfødtintensiv.pdf009-2017 Vedlegg 02 Utredning av nyfødtintensiv.pdf
009-2017 Vedlegg 03 Fysikalsk medisin og rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2017 Vedlegg 03 Fysikalsk medisin og rehabilitering.pdf009-2017 Vedlegg 03 Fysikalsk medisin og rehabilitering.pdf
009-2017 Vedlegg 04 Mail fra Iver Melby.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2017 Vedlegg 04 Mail fra Iver Melby.pdf009-2017 Vedlegg 04 Mail fra Iver Melby.pdf
009-2017 Vedlegg 05 Mail fra Ole Jonas Rolstad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2017 Vedlegg 05 Mail fra Ole Jonas Rolstad.pdf009-2017 Vedlegg 05 Mail fra Ole Jonas Rolstad.pdfSak 010-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

010-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf010-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
010-2017 Vedlegg 01 Tilsyn med varsel om pålegg.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 01 Tilsyn med varsel om pålegg.PDF010-2017 Vedlegg 01 Tilsyn med varsel om pålegg.PDF
010-2017 Vedlegg 02 Referat fra møte mellom fylkesmenn og SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 02 Referat fra møte mellom fylkesmenn og SI.pdf010-2017 Vedlegg 02 Referat fra møte mellom fylkesmenn og SI.pdf
010-2017 Vedlegg 03 Ledelsesrapport HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 03 Ledelsesrapport HSØ.pdf010-2017 Vedlegg 03 Ledelsesrapport HSØ.pdf
010-2017 Vedlegg 03a Foreløpig protokoll HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 03a Foreløpig protokoll HSØ.pdf010-2017 Vedlegg 03a Foreløpig protokoll HSØ.pdf
010-2017 Vedlegg 03b Oppdragsdokument-HSØ-2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 03b Oppdragsdokument-HSØ-2017.pdf010-2017 Vedlegg 03b Oppdragsdokument-HSØ-2017.pdf
010-2017 Vedlegg 03c Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 15.12.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 03c Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 15.12.16.pdf010-2017 Vedlegg 03c Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 15.12.16.pdf
010-2017 Vedlegg 04 Varsel om tilsyn, Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 04 Varsel om tilsyn, Gjøvik.pdf010-2017 Vedlegg 04 Varsel om tilsyn, Gjøvik.pdf
010-2017 Vedlegg 04a Varsel om tilsyn, Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 04a Varsel om tilsyn, Lillehammer.pdf010-2017 Vedlegg 04a Varsel om tilsyn, Lillehammer.pdf
010-2017 Vedlegg 05 Høring - forslag om endringer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 05 Høring - forslag om endringer.pdf010-2017 Vedlegg 05 Høring - forslag om endringer.pdf
010-2017 Vedlegg 05a Høringsnotat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 05a Høringsnotat.pdf010-2017 Vedlegg 05a Høringsnotat.pdf
010-2017 Vedlegg 06 Årsmelding BU og ungdomsråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2017 Vedlegg 06 Årsmelding BU og ungdomsråd.pdf010-2017 Vedlegg 06 Årsmelding BU og ungdomsråd.pdfSak 011-2017 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
26.01.2017 
Klokkeslett
12:00-16:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.