Styremøte

Styremøte , 23.02.2017

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.


Sak 012-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.01.17

012-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.01.17.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.01.17.pdf012-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.01.17.pdf
Sak 013-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.02.17

013-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.02.17.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/013-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.02.17.pdf013-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.02.17.pdf
Sak 014-2017 Årlig melding 2016 for Sykehuset Innlandet

014-2017 Årlig melding 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/014-2017 Årlig melding 2016.pdf014-2017 Årlig melding 2016.pdf
014-2017-1 Vedlegg 01 Årlig melding 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/014-2017-1 Vedlegg 01 Årlig melding 2016.pdf014-2017-1 Vedlegg 01 Årlig melding 2016.pdf

Sak 015-2017 Oppdrag og bestilling 2017 og protokoll fra foretaksmøte15.02.17

015-2017 Oppdrag og bestilling 2017 og foretaksprotokoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2017 Oppdrag og bestilling 2017 og foretaksprotokoll.pdf015-2017 Oppdrag og bestilling 2017 og foretaksprotokoll.pdf
015-2017 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2017 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2017.pdf015-2017 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2017.pdf
015-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra foretaksmøte 15.02.17.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra foretaksmøte 15.02.17.pdf015-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra foretaksmøte 15.02.17.pdf
015-2017 Vedlegg 02a Vedtekter for Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2017 Vedlegg 02a Vedtekter for Sykehuset Innlandet.pdf015-2017 Vedlegg 02a Vedtekter for Sykehuset Innlandet.pdf
015-2017 Vedlegg 03 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2017 Vedlegg 03 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2017.pdf015-2017 Vedlegg 03 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2017.pdf

Sak 016-2017 Månedsrapport januar 2017

016-2017 Månedsrapport januar 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/016-2017 Månedsrapport januar 2017.pdf016-2017 Månedsrapport januar 2017.pdf
016-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/016-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2017.pdf016-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2017.pdf


Sak 017-2017 Orientering om arbeidet med pasientskader og uønskede hendelser

017-2017 Orientering om arbeidet med pasientskader og uønskede hendelser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/017-2017 Orientering om arbeidet med pasientskader og uønskede hendelser.pdf017-2017 Orientering om arbeidet med pasientskader og uønskede hendelser.pdf
Sak 018-2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – høring

018-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - høring.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - høring.pdf018-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - høring.pdf
018-2017 Vedlegg 01 NOU 2016 25.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2017 Vedlegg 01 NOU 2016 25.pdf018-2017 Vedlegg 01 NOU 2016 25.pdf
018-2017 Vedlegg 02a Invitasjon til høring om NOU 2016 25.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2017 Vedlegg 02a Invitasjon til høring om NOU 2016 25.pdf018-2017 Vedlegg 02a Invitasjon til høring om NOU 2016 25.pdf
018-2017 Vedlegg 02b Høringsbrev - NOU 2016 25.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2017 Vedlegg 02b Høringsbrev - NOU 2016 25.pdf018-2017 Vedlegg 02b Høringsbrev - NOU 2016 25.pdf
018-2017 Vedlegg 02c Høringsinstanser NOU 2016 25.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2017 Vedlegg 02c Høringsinstanser NOU 2016 25.pdf018-2017 Vedlegg 02c Høringsinstanser NOU 2016 25.pdf

Sak 019-2017 Orienteringer fra styreleder

019-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/019-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf019-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf


Sak 020-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

020-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf020-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
020-2017 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 02.02.17.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2017 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 02.02.17.PDF020-2017 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 02.02.17.PDF
020-2017 Vedlegg 01a Ledelsesrapport - HSØ kortversjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2017 Vedlegg 01a Ledelsesrapport - HSØ kortversjon.pdf020-2017 Vedlegg 01a Ledelsesrapport - HSØ kortversjon.pdf
020-2017 Vedlegg 01b Oversendelse av brev om revisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2017 Vedlegg 01b Oversendelse av brev om revisjon.pdf020-2017 Vedlegg 01b Oversendelse av brev om revisjon.pdf
020-2017 Vedlegg 01c Varsel om revisjon SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2017 Vedlegg 01c Varsel om revisjon SI.pdf020-2017 Vedlegg 01c Varsel om revisjon SI.pdfSak 021-2017 Eventuelt


Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
23.02.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.