Styremøte

Styremøte , 23.03.2017

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 13.00 og avsluttes klokka 18.00.


Sak 022-2017 Godkjenning av protokoll


022-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.02.17.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/022-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.02.17.pdf022-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.02.17.pdfSak 023-2017 Referat fra Brukerutvalget 08. mars


023-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.03.17.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/023-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.03.17.pdf023-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 08.03.17.pdf


Sak 024-2017 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår


024-2017 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/024-2017 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf024-2017 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
024-2017 Vedlegg 01 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/024-2017 Vedlegg 01 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf024-2017 Vedlegg 01 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf


Sak 025-2017 Årsrapport 2016

med årsberetning, årsresultat og balanse

025-2017 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/025-2017 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse 2016.pdf025-2017 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse 2016.pdf
025-2017-1 Vedlegg 01 Årsrapport 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/025-2017-1 Vedlegg 01 Årsrapport 2016.pdf025-2017-1 Vedlegg 01 Årsrapport 2016.pdf
025-2017-1 Vedlegg 02 Oppsummering revisjon 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/025-2017-1 Vedlegg 02 Oppsummering revisjon 2016.pdf025-2017-1 Vedlegg 02 Oppsummering revisjon 2016.pdf

Sak 026-2017  Investeringsbudsjett 2017


026-2017 Investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/026-2017 Investeringsbudsjett 2017.pdf026-2017 Investeringsbudsjett 2017.pdf


Sak 027-2017  Anskaffelse av nytt laboratorieutstyr

- bruk av finansiell leasing

027-2017 Anskaffelse av laboratorieutstyr- finansiell leasing.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/027-2017 Anskaffelse av laboratorieutstyr- finansiell leasing.pdf027-2017 Anskaffelse av laboratorieutstyr- finansiell leasing.pdf
Sak 028-2017  Månedsrapport februar 2017


028-2017 Månedsrapport februar 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/028-2017 Månedsrapport februar 2017.pdf028-2017 Månedsrapport februar 2017.pdf
028-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/028-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2017.pdf028-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2017.pdf

Sak 029-2017  Status på tilsyn og interne revisjoner 2016 og plan for interne revisjoner 2017 029-2017 Status tilsyn og interne revisjoner 2016 og plan for interne revisjoner 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/029-2017 Status tilsyn og interne revisjoner 2016 og plan for interne revisjoner 2017.pdf029-2017 Status tilsyn og interne revisjoner 2016 og plan for interne revisjoner 2017.pdf
029-2017 Vedlegg 01 Status tilsyn 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/029-2017 Vedlegg 01 Status tilsyn 2016.pdf029-2017 Vedlegg 01 Status tilsyn 2016.pdf
029-2017 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/029-2017 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2016.pdf029-2017 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2016.pdf

Sak 030-2017  Etablering av Sykehusinnkjøp og endringer i innkjøpsvirksomheten


030-2017 Etablering av Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/030-2017 Etablering av Sykehusinnkjøp.pdf030-2017 Etablering av Sykehusinnkjøp.pdf

Sak 031-2017  Videreføring av tidligfasearbeidet – deltakelse fra styret i politisk referansegruppe

 

031-2017 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/031-2017 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe.pdf031-2017 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe.pdf

Sak 032-2017  Orienteringer fra styreleder


032-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/032-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf032-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf


Sak 033-2017  Orienteringer fra administrerende direktør


033-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf033-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
033-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport Helse Sør-Øst.pdf033-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport Helse Sør-Øst.pdf
033-2017 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 09.03.17.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 09.03.17.pdf033-2017 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 09.03.17.pdf
033-2017 Vedlegg 02 Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 02 Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe.pdf033-2017 Vedlegg 02 Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe.pdf
033-2017 Vedlegg 02a Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 02a Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth.pdf033-2017 Vedlegg 02a Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth.pdf
033-2017 Vedlegg 03 Forslag til samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabiliteirng til Solås.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 03 Forslag til samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabiliteirng til Solås.pdf033-2017 Vedlegg 03 Forslag til samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabiliteirng til Solås.pdf
033-2017 Vedlegg 03a Notat om samlokaliseirng av rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 03a Notat om samlokaliseirng av rehabilitering.pdf033-2017 Vedlegg 03a Notat om samlokaliseirng av rehabilitering.pdf
033-2017 Vedlegg 03b Solås - presentasjon av mulighetsstudie.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 03b Solås - presentasjon av mulighetsstudie.pdf033-2017 Vedlegg 03b Solås - presentasjon av mulighetsstudie.pdf
033-2017 Vedlegg 03c Svarbrev til Gjøvik kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-03/033-2017 Vedlegg 03c Svarbrev til Gjøvik kommune.pdf033-2017 Vedlegg 03c Svarbrev til Gjøvik kommune.pdf


Sak 034-2017 Eventuelt

Ingen dokumenter

Temasak - Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2012

Ingen dokumenter.Når og hvor

Dato
23.03.2017 
Klokkeslett
13:00-18:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2.
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.