Styremøte

Styremøte , 26.04.2017

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes ved SI Reinsvoll. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 14.30.

Kjøreplan

Klokka 09.00 Behandling av sak 035-039
Klokka 10.00 Temasak om divisjon Psykisk helsevern
Klokka 12.00 Lunsj
Klokka 12.30 Behandling av sak 040-042
Klokka 13.30 Temasak om virksomhetsstrategi

Det blir opphold i styremøtet i forbindelse med temasak om psykisk helsevern i tidsrommet 10.00–12.00.

Endringer i programmet kan forekomme.

Sak 035-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2017

035-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/035-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2017.pdf035-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2017.pdf

Sak 036-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.04.2017

036-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.04.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/036-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.04.2017.pdf036-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.04.2017.pdf

Sak 037-2017 Månedsrapport mars 2017 

037-2017 Månedsrapport mars 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/037-2017 Månedsrapport mars 2017.pdf037-2017 Månedsrapport mars 2017.pdf
037-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/037-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2017.pdf037-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2017.pdf

Sak 038-2017 Orientering om antibiotikastyringsprogrammet

038-2017 Orientering om antibiotikastyringsprogrammet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/038-2017 Orientering om antibiotikastyringsprogrammet.pdf038-2017 Orientering om antibiotikastyringsprogrammet.pdf
038-2017 Vedlegg 01 Mandat overordnet antibiotika-team.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/038-2017 Vedlegg 01 Mandat overordnet antibiotika-team.pdf038-2017 Vedlegg 01 Mandat overordnet antibiotika-team.pdf

Sak 039-2017 Organisering, ledelse, kompetanse og ressurser

039-2017 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/039-2017 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf039-2017 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf
039-2017 Vedlegg 01 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/039-2017 Vedlegg 01 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdf039-2017 Vedlegg 01 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdf
039-2017 Vedlegg 02 Aldersfordeling legekategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/039-2017 Vedlegg 02 Aldersfordeling legekategorier.pdf039-2017 Vedlegg 02 Aldersfordeling legekategorier.pdf
039-2017 Vedlegg 03 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/039-2017 Vedlegg 03 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf039-2017 Vedlegg 03 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf
039-2017 Vedlegg 04 Oversikt over midler til videreutdanning i sykepleie.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/039-2017 Vedlegg 04 Oversikt over midler til videreutdanning i sykepleie.pdf039-2017 Vedlegg 04 Oversikt over midler til videreutdanning i sykepleie.pdf

Sak 040-2017 Orienteringer fra styreleder

040-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/040-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf040-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf
040-2017 Vedlegg 02 Resolusjon om mammografibussen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/040-2017 Vedlegg 02 Resolusjon om mammografibussen.pdf040-2017 Vedlegg 02 Resolusjon om mammografibussen.pdf
040-2017 Vedlegg 03 Vedrørende plassering av storsykehus i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/040-2017 Vedlegg 03 Vedrørende plassering av storsykehus i Innlandet.pdf040-2017 Vedlegg 03 Vedrørende plassering av storsykehus i Innlandet.pdf

Sak 041-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

041-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf041-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
041-2017 Vedlegg 01 Høring - framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Vedlegg 01 Høring - framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf041-2017 Vedlegg 01 Høring - framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf
041-2017 Vedlegg 01a Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus - høring.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Vedlegg 01a Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus - høring.pdf041-2017 Vedlegg 01a Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus - høring.pdf
041-2017 Vedlegg 01b Høringsinstanser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Vedlegg 01b Høringsinstanser.pdf041-2017 Vedlegg 01b Høringsinstanser.pdf
041-2017 Vedlegg 01c Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Vedlegg 01c Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf041-2017 Vedlegg 01c Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf
041-2017 Vedlegg 02 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Vedlegg 02 Ledelsesrapport.pdf041-2017 Vedlegg 02 Ledelsesrapport.pdf
041-2017 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-04/041-2017 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf041-2017 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf

Når og hvor

Dato
26.04.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Reinsvoll
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.