Styremøte

Styremøte , 18.05.2017

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.

Klokka 09.00 - 10.00:
Kontaktmøte med Brukerutvalget.


Sak 043-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017

043-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/043-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdf043-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdf

Sak 044-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.05.2017


044-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.05.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/044-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.05.2017.pdf044-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.05.2017.pdf

Sak 045-2017 Tertialrapport 1. tertial 2017


045-2017 1 tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/045-2017 1 tertialrapport 2017.pdf045-2017 1 tertialrapport 2017.pdf
045-2017 Vedlegg 1 Tertialrapport Sykehuset Innlandert 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/045-2017 Vedlegg 1 Tertialrapport Sykehuset Innlandert 2017.pdf045-2017 Vedlegg 1 Tertialrapport Sykehuset Innlandert 2017.pdf
045-2017 Vedlegg 2 Risikomatrise og handlingsplan 1. tertial 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/045-2017 Vedlegg 2 Risikomatrise og handlingsplan 1. tertial 2017.pdf045-2017 Vedlegg 2 Risikomatrise og handlingsplan 1. tertial 2017.pdf
045-2017 Vedlegg 3 Endring av fullmaktsprosedyre innkjøp.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/045-2017 Vedlegg 3 Endring av fullmaktsprosedyre innkjøp.pdf045-2017 Vedlegg 3 Endring av fullmaktsprosedyre innkjøp.pdf

Sak 046-2017 Virksomhetsstrategi for Sykehuset Innlandet


046-2017 Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/046-2017 Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet 2018-2021.pdf046-2017 Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet 2018-2021.pdf
046-2017-1 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/046-2017-1 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi 2018-2021.pdf046-2017-1 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi 2018-2021.pdf


Sak 047-2017 Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet


047-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/047-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf047-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf
047-2017-1 Vedlegg 01 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/047-2017-1 Vedlegg 01 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf047-2017-1 Vedlegg 01 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf


Sak 048-2017 Foretakstilhørighet for Kongsvinger opptaksområde – høring


048-2017 Foretakstilhørighet Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Foretakstilhørighet Kongsvinger.pdf048-2017 Foretakstilhørighet Kongsvinger.pdf
048-2017 Vedlegg 01 Vurdering av foretakstilhøringhet Kongsvinger sykehus.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Vedlegg 01 Vurdering av foretakstilhøringhet Kongsvinger sykehus.PDF048-2017 Vedlegg 01 Vurdering av foretakstilhøringhet Kongsvinger sykehus.PDF
048-2017 Vedlegg 03 Framtidig helseforetakstilhørighet - høring.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Vedlegg 03 Framtidig helseforetakstilhørighet - høring.pdf048-2017 Vedlegg 03 Framtidig helseforetakstilhørighet - høring.pdf
048-2017 Vedlegg 03a Risiko og mulighetsanalyse Kongsvinger sykehus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Vedlegg 03a Risiko og mulighetsanalyse Kongsvinger sykehus.pdf048-2017 Vedlegg 03a Risiko og mulighetsanalyse Kongsvinger sykehus.pdf
048-2017 Vedlegg 04 Notat foretakstilhørighet - sendt HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Vedlegg 04 Notat foretakstilhørighet - sendt HSØ.pdf048-2017 Vedlegg 04 Notat foretakstilhørighet - sendt HSØ.pdf
048-2017 Vedlegg 05 Høringsinnspill samlet fra SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Vedlegg 05 Høringsinnspill samlet fra SI.pdf048-2017 Vedlegg 05 Høringsinnspill samlet fra SI.pdf
048-2017 Vedlegg 06 Høringsuttalelse SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/048-2017 Vedlegg 06 Høringsuttalelse SI.pdf048-2017 Vedlegg 06 Høringsuttalelse SI.pdf


Sak 049-2017 Strategi for eiendomsforvaltningen

framtidig eierskap for Ankerveien 44, Hamar

049-2017 Strategi for eiendomsforvaltning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/049-2017 Strategi for eiendomsforvaltning.pdf049-2017 Strategi for eiendomsforvaltning.pdf
049-2017 Vedlegg 01 Strategi for eiendomsforvaltning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/049-2017 Vedlegg 01 Strategi for eiendomsforvaltning.pdf049-2017 Vedlegg 01 Strategi for eiendomsforvaltning.pdf
049-2017 Vedlegg 02 Avtale mellom Obos og SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/049-2017 Vedlegg 02 Avtale mellom Obos og SI.pdf049-2017 Vedlegg 02 Avtale mellom Obos og SI.pdfSak 050-2017 Orienteringer fra styreleder

050-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/050-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf050-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfSak 051-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

051-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/051-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf051-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
051-2017 Vedlegg 01 2017 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/051-2017 Vedlegg 01 2017 Ledelsesrapport.pdf051-2017 Vedlegg 01 2017 Ledelsesrapport.pdf
051-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27.04.2017.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/051-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27.04.2017.PDF051-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27.04.2017.PDF
051-2017 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 03.05.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/051-2017 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 03.05.2017.pdf051-2017 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 03.05.2017.pdf
051-2017 Vedlegg 02b Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 05.05.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/051-2017 Vedlegg 02b Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 05.05.2017.pdf051-2017 Vedlegg 02b Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 05.05.2017.pdf
051-2017 Vedlegg 03 Rapport etter gj.gang av klagesaker ovenfor SI Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-05/051-2017 Vedlegg 03 Rapport etter gj.gang av klagesaker ovenfor SI Kongsvinger.pdf051-2017 Vedlegg 03 Rapport etter gj.gang av klagesaker ovenfor SI Kongsvinger.pdf

Sak 052-2017 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
18.05.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.