Styremøte

Styremøte, 30.08.2017

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes hos Folldal kommune. Møtet starter klokka 08.30 og avsluttes klokka 15.00.
I tillegg til de ordinære sakene er det temasaker om samhandling og nasjonale kvalitetsregistre.


Sak 059-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.06.2017

059-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.06.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/059-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.06.2017.pdf059-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.06.2017.pdf


Sak 060-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.2017


060-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.-07.06.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/060-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.-07.06.2017.pdf060-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.-07.06.2017.pdf


Sak 061-2017 Månedsrapport for juli 2017

061-2017 Månedsrapport juli 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/061-2017 Månedsrapport juli 2017.pdf061-2017 Månedsrapport juli 2017.pdf
061-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport juli 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/061-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport juli 2017.pdf061-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport juli 2017.pdfSak 062-2017 Orienteringer fra administrerende direktør


062-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf062-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
062-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport juli.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport juli.pdf062-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport juli.pdf
062-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 28. 06.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 28. 06.2017.pdf062-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 28. 06.2017.pdf
062-2017 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 17 .august 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 17 .august 2017.pdf062-2017 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 17 .august 2017.pdf
062-2017 Vedlegg 03 Brev HSØ og foreløpig protokoll fra foretaksmøte om foretakstilhørighet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 03 Brev HSØ og foreløpig protokoll fra foretaksmøte om foretakstilhørighet.pdf062-2017 Vedlegg 03 Brev HSØ og foreløpig protokoll fra foretaksmøte om foretakstilhørighet.pdf
062-2017 Vedlegg 04 RIS-PACS Notat til styret.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 04 RIS-PACS Notat til styret.pdf062-2017 Vedlegg 04 RIS-PACS Notat til styret.pdf
062-2017 Vedlegg 04a Brev til HSØ om RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 04a Brev til HSØ om RIS-PACS.pdf062-2017 Vedlegg 04a Brev til HSØ om RIS-PACS.pdf
062-2017 Vedlegg 06 Anskaffelse av nytt laboratorieutstyr - status.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 06 Anskaffelse av nytt laboratorieutstyr - status.pdf062-2017 Vedlegg 06 Anskaffelse av nytt laboratorieutstyr - status.pdf
062-2017 Vedlegg 07 Orientering om vannlekkasje Søsterhjemmet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 07 Orientering om vannlekkasje Søsterhjemmet.pdf062-2017 Vedlegg 07 Orientering om vannlekkasje Søsterhjemmet.pdf
062-2017 Vedlegg 08 Orientering om arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2017 Vedlegg 08 Orientering om arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035.pdf062-2017 Vedlegg 08 Orientering om arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035.pdf


Sak 063-2017 Eventuelt


Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
30.08.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 Folldal
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.