Styremøte

Styremøte , 29.09.2017

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern.
Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 16.00.

Agenda


Selve styremøtet starter klokka 10.00.

Mellom klokka 09.00 og 10.00 er det kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud (TV20).

Sak 063-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017 

063-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf063-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf


Sak 064-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.09.2017

064-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.09.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/064-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.09.2017.pdf064-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.09.2017.pdf


Sak 065-2017 Historikk, status og fremdrift for nytt radiologisystem

065-2017 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2017 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf065-2017 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf


Sak 066-2017 2. tertialrapport 2017 for Sykehuset Innlandet

066-2017 2 tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/066-2017 2 tertialrapport 2017.pdf066-2017 2 tertialrapport 2017.pdf
066-2017 Vedlegg 01 Tertialrapport 2.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/066-2017 Vedlegg 01 Tertialrapport 2.pdf066-2017 Vedlegg 01 Tertialrapport 2.pdf


Sak 067-2017 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017

- for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst

067-2017 Oppdrag og bestilling 2017 - tilleggdokument.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/067-2017 Oppdrag og bestilling 2017 - tilleggdokument.pdf067-2017 Oppdrag og bestilling 2017 - tilleggdokument.pdf
067-2017 Vedlegg 01 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/067-2017 Vedlegg 01 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdf067-2017 Vedlegg 01 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdf
067-2017 Vedlegg 02 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/067-2017 Vedlegg 02 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdf067-2017 Vedlegg 02 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdf


Sak 068-2017 Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017

- foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

068-2017 Foretaksmøte 21.09.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/068-2017 Foretaksmøte 21.09.2017.pdf068-2017 Foretaksmøte 21.09.2017.pdf
068-2017 Vedlegg 01 Potokoll fra foretaksmøte 29.06.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/068-2017 Vedlegg 01 Potokoll fra foretaksmøte 29.06.2017.pdf068-2017 Vedlegg 01 Potokoll fra foretaksmøte 29.06.2017.pdf
068-2017 Vedlegg 02 Protokoll foretaksmøte 21.09.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/068-2017 Vedlegg 02 Protokoll foretaksmøte 21.09.2017.pdf068-2017 Vedlegg 02 Protokoll foretaksmøte 21.09.2017.pdf


Sak 069-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet

– status idéfase

069-2017 Status i idéfasen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/069-2017 Status i idéfasen.pdf069-2017 Status i idéfasen.pdf
069-2017 Vedlegg 01 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/069-2017 Vedlegg 01 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf069-2017 Vedlegg 01 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdfSak 070-2017 Anskaffelse av nytt laboratorieutstyr – valg av løsning

070-2017 Framtidens laboratorier - valg av leverandør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/070-2017 Framtidens laboratorier - valg av leverandør.pdf070-2017 Framtidens laboratorier - valg av leverandør.pdfSak 071-2017 Årsplan for styremøter i 2018

071-2017 Årsplan for styremøter i SI 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/071-2017 Årsplan for styremøter i SI 2018.pdf071-2017 Årsplan for styremøter i SI 2018.pdf


Sak 072-2017 Orienteringer fra styreleder

072-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/072-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf072-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfSak 073-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

073-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf073-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
073-2017 Vedlegg 01 08 2017 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2017 Vedlegg 01 08 2017 Ledelsesrapport.pdf073-2017 Vedlegg 01 08 2017 Ledelsesrapport.pdf
073-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.09.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.09.2017.pdf073-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.09.2017.pdf
073-2017 Vedlegg 03 Kontaktmøte mellom SI og fylkesmannen 16.08.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2017 Vedlegg 03 Kontaktmøte mellom SI og fylkesmannen 16.08.2017.pdf073-2017 Vedlegg 03 Kontaktmøte mellom SI og fylkesmannen 16.08.2017.pdf
073-2017 Vedlegg 04 Nasjonal traumeplan 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2017 Vedlegg 04 Nasjonal traumeplan 2016.pdf073-2017 Vedlegg 04 Nasjonal traumeplan 2016.pdfSak 074-2017 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Når og hvor

Dato
29.09.2017 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2.
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.