Styremøte

Styremøte , 20.10.2017

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 16.00.

Sak 075-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.09.2017


075-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.09.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.09.2017.pdf075-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.09.2017.pdf

Sak 076-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 04.10.2017


076-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 04.10.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/076-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 04.10.2017.pdf076-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 04.10.2017.pdf

Sak 077-2017 Månedsrapport per september 2017


077-2017 Månedsrapport etter september 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/077-2017 Månedsrapport etter september 2017.pdf077-2017 Månedsrapport etter september 2017.pdf
077-2017 Vedlegg til månedsrapport etter september 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/077-2017 Vedlegg til månedsrapport etter september 2017.pdf077-2017 Vedlegg til månedsrapport etter september 2017.pdf

Sak 078-2017 Utbygging av Gjøvik interkommunale legevakt


078-2017 Utbygging av Gjøvik Interkommunale legevakt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/078-2017 Utbygging av Gjøvik Interkommunale legevakt.pdf078-2017 Utbygging av Gjøvik Interkommunale legevakt.pdf
078-2017 Vedlegg 01 Tegninger areal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/078-2017 Vedlegg 01 Tegninger areal.pdf078-2017 Vedlegg 01 Tegninger areal.pdf
078-2017 Vedlegg 02 Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik signert.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/078-2017 Vedlegg 02 Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik signert.pdf078-2017 Vedlegg 02 Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik signert.pdf

Sak 079-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet – godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde

  

079-2017 Godkjenning av idèfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/079-2017 Godkjenning av idèfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.pdf079-2017 Godkjenning av idèfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.pdf
079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument.pdf079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument.pdf
079-2017 Vedlegg 03 Faglige utviklingstrekk 2040.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/079-2017 Vedlegg 03 Faglige utviklingstrekk 2040.pdf079-2017 Vedlegg 03 Faglige utviklingstrekk 2040.pdf
079-2017 Vedlegg 04 Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/079-2017 Vedlegg 04 Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase.pdf079-2017 Vedlegg 04 Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase.pdf
079-2017 Vedlegg 05 Uttale fra politisk referansegruppe.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/079-2017 Vedlegg 05 Uttale fra politisk referansegruppe.pdf079-2017 Vedlegg 05 Uttale fra politisk referansegruppe.pdf

Sak 080-2017 Orienteringer fra styreleder


080-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf080-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf
080-2017 Vedlegg 01a Fra Frode Damstuen samt invitasjon fra SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01a Fra Frode Damstuen samt invitasjon fra SI.pdf080-2017 Vedlegg 01a Fra Frode Damstuen samt invitasjon fra SI.pdf
080-2017 Vedlegg 01b Brev til styret.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01b Brev til styret.pdf080-2017 Vedlegg 01b Brev til styret.pdf
080-2017 Vedlegg 01c Angående fremtidsplaner sykehusstruktur - tomt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01c Angående fremtidsplaner sykehusstruktur - tomt.pdf080-2017 Vedlegg 01c Angående fremtidsplaner sykehusstruktur - tomt.pdf
080-2017 Vedlegg 01d Uttalelse om sykehus fra ordførere.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01d Uttalelse om sykehus fra ordførere.pdf080-2017 Vedlegg 01d Uttalelse om sykehus fra ordførere.pdf
080-2017 Vedlegg 01e Brev lokalisering av sykehus i Innlandet - fra Paul Barkve.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01e Brev lokalisering av sykehus i Innlandet - fra Paul Barkve.pdf080-2017 Vedlegg 01e Brev lokalisering av sykehus i Innlandet - fra Paul Barkve.pdf
080-2017 Vedlegg 01e Elverum-Malung.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01e Elverum-Malung.pdf080-2017 Vedlegg 01e Elverum-Malung.pdf
080-2017 Vedlegg 01e Leirin avisinnlegg.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/080-2017 Vedlegg 01e Leirin avisinnlegg.PDF080-2017 Vedlegg 01e Leirin avisinnlegg.PDF


Sak 081-2017 Orienteringer fra administrerende direktør

081-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/081-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf081-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
081-2017 Vedlegg 01 Notat til styret - radiologisystemet RIS PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/081-2017 Vedlegg 01 Notat til styret - radiologisystemet RIS PACS.pdf081-2017 Vedlegg 01 Notat til styret - radiologisystemet RIS PACS.pdf
081-2017 Vedlegg 02 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/081-2017 Vedlegg 02 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning.pdf081-2017 Vedlegg 02 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning.pdf
081-2017 Vedlegg 02a Styresak HSØ 27.4.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/081-2017 Vedlegg 02a Styresak HSØ 27.4.2017.pdf081-2017 Vedlegg 02a Styresak HSØ 27.4.2017.pdf
081-2017 Vedlegg 02b Felles retningslinjer i HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/081-2017 Vedlegg 02b Felles retningslinjer i HSØ.pdf081-2017 Vedlegg 02b Felles retningslinjer i HSØ.pdf


Sak 082-2017 EventueltNår og hvor

Dato
20.10.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.