Styremøte

Styremøte , 16.11.2017

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

Sak 083-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.10.2017

083-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. 10.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/083-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. 10.2017.pdf083-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. 10.2017.pdf

Sak 084-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.11.2017

084-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.11.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/084-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.11.2017.pdf084-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.11.2017.pdf


Sak 085-2017 Månedsrapport oktober 2017

085-2017 Månedsrapport oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/085-2017 Månedsrapport oktober 2017.pdf085-2017 Månedsrapport oktober 2017.pdf
085-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/085-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport oktober 2017.pdf085-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport oktober 2017.pdf


Sak 086-2017 Budsjett 2018

086-2017 Budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/086-2017 Budsjett 2018.pdf086-2017 Budsjett 2018.pdf

Sak 087-2017 Virksomhetsoverdragelse pasientreiser

087-2017 Virksomhetsoverdragelse av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/087-2017 Virksomhetsoverdragelse av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser.pdf087-2017 Virksomhetsoverdragelse av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser.pdf


Sak 088-2017  Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning

088-2017 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/088-2017 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning.pdf088-2017 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning.pdf
088-2017 Vedlegg 01 Styresak HSØ 27.04.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/088-2017 Vedlegg 01 Styresak HSØ 27.04.2017.pdf088-2017 Vedlegg 01 Styresak HSØ 27.04.2017.pdf
088-2017 Vedlegg 02 Felles retningslinjer i HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/088-2017 Vedlegg 02 Felles retningslinjer i HSØ.pdf088-2017 Vedlegg 02 Felles retningslinjer i HSØ.pdf


Sak 089-2017 Orientering fra styreleder

089-2017 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/089-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf089-2017 Orienteringer fra styreleder.pdf

Sak 090-2017 Orientering fra administrerende direktør


090-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf090-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
090-2017 Vedlegg 01 Notat - status RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2017 Vedlegg 01 Notat - status RIS-PACS.pdf090-2017 Vedlegg 01 Notat - status RIS-PACS.pdf
090-2017 Vedlegg 02 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2017 Vedlegg 02 Ledelsesrapport.pdf090-2017 Vedlegg 02 Ledelsesrapport.pdf
090-2017 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 19. 10.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2017 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 19. 10.2017.pdf090-2017 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 19. 10.2017.pdf
090-2017 Vedlegg 05 Orientering om varsel om vedtak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2017 Vedlegg 05 Orientering om varsel om vedtak.pdf090-2017 Vedlegg 05 Orientering om varsel om vedtak.pdf
090-2017 Vedlegg 05a Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2017 Vedlegg 05a Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdf090-2017 Vedlegg 05a Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdfSak 091-2017 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Når og hvor

Dato
16.11.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.