Styremøte

Styremøte, 20.12.2017

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.

Sak 092-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.11.2017

092-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.11.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/092-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.11.2017.pdf092-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.11.2017.pdf


Sak 093-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.12.2017

093-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/093-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.12.2017.pdf093-2017 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.12.2017.pdf


Sak 094-2017 Månedsrapport per november 2017

094-2017 Månedsrapport etter november 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/094-2017 Månedsrapport etter november 2017.pdf094-2017 Månedsrapport etter november 2017.pdf
094-2017 Vedlegg 01 Mtånedsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/094-2017 Vedlegg 01 Mtånedsrapport november 2017.pdf094-2017 Vedlegg 01 Mtånedsrapport november 2017.pdf

 


Sak 095-2017 Virksomhetsplan 2018


095-2017 Vedlegg 01 Virksomhetsplan 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/095-2017 Vedlegg 01 Virksomhetsplan 2018.pdf095-2017 Vedlegg 01 Virksomhetsplan 2018.pdf
095-2017 Virksomhetsplan 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/095-2017 Virksomhetsplan 2018.pdf095-2017 Virksomhetsplan 2018.pdfSak 096-2017 Budsjett 2018


096-2017 Budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/096-2017 Budsjett 2018.pdf096-2017 Budsjett 2018.pdf
096-2017 Vedlegg 01 Budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/096-2017 Vedlegg 01 Budsjett 2018.pdf096-2017 Vedlegg 01 Budsjett 2018.pdf
096-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra drøftingsmøte om budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/096-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra drøftingsmøte om budsjett 2018.pdf096-2017 Vedlegg 02 Protokoll fra drøftingsmøte om budsjett 2018.pdf
096-2017 Vedlegg 02a Protokolltilførsel fra TV20.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/096-2017 Vedlegg 02a Protokolltilførsel fra TV20.pdf096-2017 Vedlegg 02a Protokolltilførsel fra TV20.pdf
096-2017 Vedlegg 02b Protokolltilførsel fra Legeforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/096-2017 Vedlegg 02b Protokolltilførsel fra Legeforeningen.pdf096-2017 Vedlegg 02b Protokolltilførsel fra Legeforeningen.pdf


Sak 097-2017 Fullmakter 2018


Dokumenter ettersendes

097-2017 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/097-2017 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2018.pdf097-2017 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2018.pdf
097-2017 Vedlegg 01 Fullmakter Sykehus Innlandet 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/097-2017 Vedlegg 01 Fullmakter Sykehus Innlandet 2018.pdf097-2017 Vedlegg 01 Fullmakter Sykehus Innlandet 2018.pdfSak 098-2017 Status radiologisystemet RIS/PACS


098-2017 Status radiologisystem RIS PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/098-2017 Status radiologisystem RIS PACS.pdf098-2017 Status radiologisystem RIS PACS.pdfSak 099-2017 Rehabilitering - endring i organisering av tilbudene

099-2017 Habilitering og rehabilitering - endring og utvikling av tilbud.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/099-2017 Habilitering og rehabilitering - endring og utvikling av tilbud.pdf099-2017 Habilitering og rehabilitering - endring og utvikling av tilbud.pdf


Sak 100-2017 Salg av aksjer Tekstilvask Innlandet AS


Styresaker ettersendes.Sak 101-2017 Orienteringer fra administrerende direktør


101-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf101-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
101-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017.pdf101-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017.pdf
101-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1611.21017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1611.21017.pdf101-2017 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1611.21017.pdf
101-2017 Vedlegg 03 Pålegg fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03 Pålegg fra DSB.pdf101-2017 Vedlegg 03 Pålegg fra DSB.pdf
101-2017 Vedlegg 03a DSB - vedtak om pålegg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03a DSB - vedtak om pålegg.pdf101-2017 Vedlegg 03a DSB - vedtak om pålegg.pdf
101-2017 Vedlegg 03b Rapport fra tilsyn 29.08.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03b Rapport fra tilsyn 29.08.2017.pdf101-2017 Vedlegg 03b Rapport fra tilsyn 29.08.2017.pdf
101-2017 Vedlegg 03c Svarbrev - DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03c Svarbrev - DSB.pdf101-2017 Vedlegg 03c Svarbrev - DSB.pdf
101-2017 Vedlegg 03d Medsinsk utstyr - opplæring og dokumentasjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03d Medsinsk utstyr - opplæring og dokumentasjon.pdf101-2017 Vedlegg 03d Medsinsk utstyr - opplæring og dokumentasjon.pdf
101-2017 Vedlegg 03e Kjøreplan for test av reservekraft aggregater etter ferien 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03e Kjøreplan for test av reservekraft aggregater etter ferien 2017.pdf101-2017 Vedlegg 03e Kjøreplan for test av reservekraft aggregater etter ferien 2017.pdf
101-2017 Vedlegg 03f Elkraft - Elektriske installasjoner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03f Elkraft - Elektriske installasjoner.pdf101-2017 Vedlegg 03f Elkraft - Elektriske installasjoner.pdf
101-2017 Vedlegg 03g Møtereferat - Gr 2 romsrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 03g Møtereferat - Gr 2 romsrapport.pdf101-2017 Vedlegg 03g Møtereferat - Gr 2 romsrapport.pdf
101-2017 Vedlegg 04 Arbeidet med Utviklingsplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 04 Arbeidet med Utviklingsplan.pdf101-2017 Vedlegg 04 Arbeidet med Utviklingsplan.pdf
101-2017 Vedlegg 04a Prosjektdirektiv utviklingsplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 04a Prosjektdirektiv utviklingsplan.pdf101-2017 Vedlegg 04a Prosjektdirektiv utviklingsplan.pdf
101-2017 Vedlegg 05 Utkast prosjektdirektiv Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 05 Utkast prosjektdirektiv Kongsvinger.pdf101-2017 Vedlegg 05 Utkast prosjektdirektiv Kongsvinger.pdf
101-2017 Vedlegg 06 Evaluering og reforhandling av samarbeidsavtalen mellom SI og kommunene i H og O.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 06 Evaluering og reforhandling av samarbeidsavtalen mellom SI og kommunene i H og O.pdf101-2017 Vedlegg 06 Evaluering og reforhandling av samarbeidsavtalen mellom SI og kommunene i H og O.pdf
101-2017 Vedlegg 07 Brev fra Datatilsynet med varsel om mulig vedtak om overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 07 Brev fra Datatilsynet med varsel om mulig vedtak om overtredelsesgebyr.pdf101-2017 Vedlegg 07 Brev fra Datatilsynet med varsel om mulig vedtak om overtredelsesgebyr.pdf
101-2017 Vedlegg 08 Etablering av sikkerhetsorganisasjon i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-11/101-2017 Vedlegg 08 Etablering av sikkerhetsorganisasjon i SI.pdf101-2017 Vedlegg 08 Etablering av sikkerhetsorganisasjon i SI.pdfSak 102-2017 Eventuelt


Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
20.12.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2
 
Fant du det du lette etter?