Styremøte

Styremøte, 30.01.2018

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.

Sak 001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017

001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf

Sak 002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018

002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf

Sak 003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017

003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf
003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf

Sak 004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035

004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf
004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf

Sak 005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern

005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf
005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf

Sak 006-2018 Orienteringer fra styreleder

006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf

Sak 007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør

007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf
007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf
007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf
007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf
007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf
007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf
007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf
007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf
007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf
007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-01/007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf

Sak 008-2018 Egenevaluering av styret og styrets arbeid

Saken behandles i lukket møte.

Sak 009-2018 Eventuelt

Ingen saksdokumenter.

Når og hvor

Dato
30.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
Møterom Buttekvern 2
 
Fant du det du lette etter?