Styremøte

Styremøte, 22.02.2018

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

Sak 010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.01.2018


010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf


Sak 011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.2018


011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf

Sak 012-2018 Årlig melding 2017


012-2018 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/012-2018 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Årlig melding 2017.pdf
012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf


Sak 013-2018 Oppdrag og bestilling

013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2019-02/013-2019/013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdf013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdf
013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf
013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2019-02/013-2019/013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdf013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdf
013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf
013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf


Sak 014-2018 Månedsrapport januar 2018


014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf
014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf

Sak 015-2018 Arbeidet med utviklingsplan 2018-2035


015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf

Sak 016-2018 Status eksterne tilsyn og plan for interne revisjoner


016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf
016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf
016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf


Sak 017-2018 Orienteringer fra styreleder


017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf
017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf

Sak 018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør


018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf
018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf
018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf
018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf
018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf
018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf
018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf
018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf
018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf
018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-02/018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf

Sak 019-2018 Eventuelt

Ingen dokumenter

Når og hvor

Dato
22.02.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2
 
Fant du det du lette etter?