Styremøte

Styremøte, 21.03.2018

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 08.30 og avsluttes klokka 16.00.

Sak 020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.2018


020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf


Sak 021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.2018


021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf


Sak 022-2018 Månedsrapport for februar 2018


022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf
022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf


Sak 023-2018 Oppfølging budsjett 2018


023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf


Sak 024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår


024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf
024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf


Sak 025-2018  Årsrapport med årsberetning, årsresultat og balanse


Årsrapport med årsberetning, årsresultat og balanse

025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf
025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf
025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf
Sak 026-2018  Oppfølging av organisering, ressursstyring og framtidig kompetansebehov


026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf
026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf
026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf


Sak 027-2018 Orienteringer fra styreleder


027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf


Sak 028-2018  Orienteringer fra administrerende direktør


028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf
028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf
028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf
028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-03/028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf


Sak 029-2018 Eventuelt


Ingen dokumenter.

Sak 030-2018  Egenevaluering av styret og styrets arbeid (i lukket møte)

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
21.03.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Brumunddal
Møterom: Butterkvern 2
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.