Styremøte

Styremøte, 27.04.2018

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 16.00.

Sak 031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.2018

031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdf031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdfSak 032-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 04.04.2018


032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf


Sak 033-2018 Oppnevning av Brukerutvalg, valg av leder og nestleder


033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf


Sak 034-2018 Investeringsbudsjett 2018


034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf


Sak 035-2018 Orientering om antibiotikastyringsprogrammet


035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf


Sak 036-2018 Utviklingsplan 2018-2035


036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf
036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf


Sak 037-2018 Status foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen


037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf


Sak 038-2018 Månedsrapport for mars 2018


038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf
038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf


Sak 039-2018 Orienteringer fra styreleder


039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf


Sak 040-2018 Orienteringer fra administrerende direktør


040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf
040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf
040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf
040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf
040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-04/040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf


Sak 041-2018 Eventuelt


Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
27.04.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.