Styremøte

Styremøte, 01.06.2018

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 08.00 og avsluttes klokka 15.00.

Sak 043-2018 Godkjenning av protokoller fra 27.04 og 16.05.2018

 

043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdf043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdfpdf166907


Sak 044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.2018


044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdf044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdfpdf142445


Sak 045-2018 Tertialrapport 1. tertial 2018


045-2018 1.tertialrapport 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 1.tertialrapport 2018.pdf045-2018 1.tertialrapport 2018.pdfpdf65760
045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdf045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdfpdf2069684
045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdf045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdfpdf141297
045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdf045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdfpdf206403


Sak 046-2018 Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan

- for perioden 2019 - 2022

046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdf046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdfpdf2363263
046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdfpdf1774429
046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdfpdf134566
046-2018-1 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018-1 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi 2019-2022.pdf046-2018-1 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi 2019-2022.pdfpdf2363263
046-2018-1 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/046-2018-1 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdf046-2018-1 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdfpdf1774429


Sak 047-2018 Endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen


- og tilpasninger til nytt opptaksområde

047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdf047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdfpdf124209
047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdf047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdfpdf655209
Sak 048-2018 Status radiologisystem RIS/PACS


048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfpdf125302


Sak 049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet


049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdf049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdfpdf729981
049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdf049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdfpdf63964


Sak 050-2018 Orienteringer fra styreleder


050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf42076
050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdf050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdfpdf70752


Sak 051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør


051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf123104
051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdf051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdfpdf505809
051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdf051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdfpdf197934
051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdf051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdfpdf46680
051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdf051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdfpdf6969122
051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdf051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdfpdf67072
051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdf051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdfpdf586291
051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-06/051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdf051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdfpdf950747

Sak 052.2018 Eventuelt


Ingen dokumenterStyreseminar torsdag 31. mai

Det avholdes lukket styreseminar med forberedende dialog om aktuelle prosesser torsdag 31. mai. Tema: Veien til bærekraft og framtidig målbilde.


Når og hvor

Dato
01.06.2018 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 2.
 
Fant du det du lette etter?