Styremøte

Styremøte, 22.06.2018

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes på SI Sanderud, i festsalen. Møtet starter klokka 12.30 og avsluttes klokka 16.00.

Sak 053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18 


053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdf053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdfpdf144703


Sak 054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18

054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdf054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdfpdf115382

Sak 055-2018 Månedsrapport mai 2018

055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdfpdf125161
055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdfpdf1418438

Sak 056-2018 Videreutvikling av desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud

056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdf056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdfpdf123022
056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfpdf781587
056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdfpdf514263
056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdf056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdfpdf1415236
056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdf056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdfpdf1300539

Sak 057-2018 Orienteringer fra styreleder

057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf44035
057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfpdf413347

Sak 058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør

058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf44468
058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdf058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdfpdf609439
058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-07/058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdf058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfpdf176026

Sak 059-2018 Eventuelt


Ingen dokumenter

NB! Klokka 1500-1600: Orientering om bruk av simuleringstrening og VR-teknologi i Sykehuset Innlandet

Når og hvor

Dato
22.06.2018 
Klokkeslett
12:30-16:00
Sted
Sanderud
Festsalen
 
Fant du det du lette etter?