Styremøte

Styremøte , 22.03.2019

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i møterom Buttekvern 2 i Brumunddal. Møtet starter klokka 10.00 og er ferdig klokka 15.00.

Sak 018-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.2019

Sak 019-2019 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.03.2019

Sak 020-2019 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Sak 021-2019 Årsrapport 2018 med årsberetning, årsregnskap og balanse

Sak 022-2019 Månedsrapport februar 2019

Sak 023-2019 Oppfølging av budsjett 2019

Sak 024-2019 Innføring av nytt laboratorieutstyr

Saken er unntatt offentlighet i henhold til Offentligloven § 13.


Sak 025-2019 Status på tilsyn og interne revisjoner 2018 og plan for interne revisjoner 2019

Sak 026-2019 Rapport om status på arbeidet med tilpasning til ny personvernforordning (GDPR)

Sak 027-2019 Instruks for styret og administrerende direktør

Sak 028-2019 Oppnevning av ny brukerrepresentant til Brukerutvalget

Sak 029-2019 Orienteringer fra styreleder

Sak 030-2019 Orienteringer fra administrerende direktør

Sak 031-2019 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
22.03.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
Buttekvern 2
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.