Styremøte

Styremøte , 24.05.2019

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i møterom Buttekvern 2 i Brumunddal. Møtet starter klokka 09.00 og er ferdig klokka 15.00.

Sak 040-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.04.2019

Sak 041-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019

Sak 042-2019 «SI mot 2022» – tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft – status i arbeidet

Sak 043-2019 Virksomhetsstrategi og Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet 2020-2023

Sak 044-2019 Orienteringer fra styreleder

Sak 045-2019 Orienteringer fra administrerende direktør

Sak 046-2019 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Det avholdes styreseminar torsdag 23. mai med orienteringer om erfaringer fra andre helseforetak, samt dialog om aktuelle utfordringer og prosesser i Sykehuset Innlandet. Seminaret er lukket.

Når og hvor

Dato
24.05.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
Møterom Buttekvern 2
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.