Styremøte

Styremøte, 28.02.2020

Styremøte for Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 09.30 og avsluttes klokka 15.00.

Når og hvor

Dato
28.02.2020 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Brumunddal
  

Sak 012-2020 Godkjenning av protokoller fra styremøte 31.01. og  
ekstraordinært styremøte 03.02


Sak 013-2020 Referat fra møte i Brukerutvalget 19.02 og referat fra møte i Ungdomsrådet 18. og 19. 01

Sak 014-2020 Årlig melding 2019


Sak 015-2020 Oppdrag og bestilling 2020 og protokoll fra foretaksmøtet 26.02  
 Sak 016-2020 Status på tilsyn og interne revisjoner 2019 og plan for interne revisjoner 2020 


Sak 017-2020 Månedsrapport per januar 2020


Sak 018-2020 Omstillingsprogram for divisjon Gjøvik-Lillehammer


Sak 019-2020 Utvikling av tilbudet ved DPS Lillehammer, Otta og samlokalisering med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter
  


Sak 020-2020 Orientering fra styreleder


Sak 021-2020 Orienteringer fra administrerende direktør


Sak 022-2020 Eventuelt

Ingen saker

Les mer:

Fant du det du lette etter?