Styremøte 21.10.2016

Styremøte, 21.10.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i møterom hos DPS Gjøvik.
Møtet starter klokka 08.30 og avsluttes klokka 14.00.

Styredokumenter

067-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.09.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/067-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.09.16.pdf067-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.09.16.pdf
068-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.10.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/068-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.10.16.pdf068-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 05.10.16.pdf
069-2016 Månedsrapport september 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/069-2016 Månedsrapport september 2016.pdf069-2016 Månedsrapport september 2016.pdf
069-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/069-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport.pdf069-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport.pdf
070-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf070-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf
070-2016 Vedlegg 01 Tertialrapport - innkjøpsvirksomhet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Vedlegg 01 Tertialrapport - innkjøpsvirksomhet.pdf070-2016 Vedlegg 01 Tertialrapport - innkjøpsvirksomhet.pdf
070-2016 Vedlegg 02 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Vedlegg 02 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.PDF070-2016 Vedlegg 02 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.PDF
070-2016 Vedlegg 03a Sykehusaksjon Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Vedlegg 03a Sykehusaksjon Oppland.pdf070-2016 Vedlegg 03a Sykehusaksjon Oppland.pdf
070-2016 Vedlegg 03b Sykehusaksjon Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Vedlegg 03b Sykehusaksjon Oppland.pdf070-2016 Vedlegg 03b Sykehusaksjon Oppland.pdf
070-2016 Vedlegg 03c Sykehusaksjon Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Vedlegg 03c Sykehusaksjon Oppland.pdf070-2016 Vedlegg 03c Sykehusaksjon Oppland.pdf
070-2016 Vedlegg 03d Sykehusaksjon Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/070-2016 Vedlegg 03d Sykehusaksjon Oppland.pdf070-2016 Vedlegg 03d Sykehusaksjon Oppland.pdf

Når og hvor

Dato
21.10.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Gjøvik (DPS)
  
Fant du det du lette etter?