Styremøte 22.01.2015

Styremøte , 22.01.2015-22.01.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
22.01.2015-22.01.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Brumunddal
  

Saksliste


Sak 001-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.12.14

001-2015 Godkjenning av protokoll SI 18.12.14.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/001-2015 Godkjenning av protokoll SI 18.12.14.pdf001-2015 Godkjenning av protokoll SI 18.12.14.pdf


Sak 002-2015 Oppføling av revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI

002-2015 Konsernrevisjon - revisjon av intern styring og kontroll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Konsernrevisjon - revisjon av intern styring og kontroll.pdf002-2015 Konsernrevisjon - revisjon av intern styring og kontroll.pdf
002-2015 Vedlegg 01 Rapport 6-2014; Revisjon av SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 01 Rapport 6-2014; Revisjon av SI.pdf002-2015 Vedlegg 01 Rapport 6-2014; Revisjon av SI.pdf
002-2015 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf002-2015 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf
002-2015 Vedlegg 03 Lederavtaler 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 03 Lederavtaler 2015.pdf002-2015 Vedlegg 03 Lederavtaler 2015.pdf
002-2015 Vedlegg 04 Sjekkliste for pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusopphold.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 04 Sjekkliste for pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusopphold.pdf002-2015 Vedlegg 04 Sjekkliste for pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusopphold.pdf


Sak 003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommuner og SI

003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommune og SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommune og SI.pdf003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommune og SI.pdf
003-2015 Vedlegg 01 Ferdig avtale 11.12.14.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2015 Vedlegg 01 Ferdig avtale 11.12.14.pdf003-2015 Vedlegg 01 Ferdig avtale 11.12.14.pdf


Sak 004-2015 Virksomhetsoverdragelse av Stråleterapienheten fra Oslo universitetssykehus til SI divisjon Gjøvik

004-2015 Virksomhetsoverdragelse av ståleterapienheten ved divisjon Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/004-2015 Virksomhetsoverdragelse av ståleterapienheten ved divisjon Gjøvik.pdf004-2015 Virksomhetsoverdragelse av ståleterapienheten ved divisjon Gjøvik.pdf


Sak 005-2010 Implementering av pakkeforløp for kreft

005-2015 Implmentering av pakkeforløp for kreft.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/005-2015 Implmentering av pakkeforløp for kreft.pdf005-2015 Implmentering av pakkeforløp for kreft.pdf


Sak 006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
006-2015 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 18.12.14.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 18.12.14.pdf006-2015 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 18.12.14.pdf
006-2015 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdf006-2015 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdf
006-2015 Vedlegg 04 Innkjøp av RTG- og dialyseutstyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 04 Innkjøp av RTG- og dialyseutstyr.pdf006-2015 Vedlegg 04 Innkjøp av RTG- og dialyseutstyr.pdf
006-2015 Vedlegg 05 Saksframlegg Gjøvik kommunestyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 05 Saksframlegg Gjøvik kommunestyre.pdf006-2015 Vedlegg 05 Saksframlegg Gjøvik kommunestyre.pdf
006-2015 Vedlegg 06 Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet valgt som case.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 06 Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet valgt som case.pdf006-2015 Vedlegg 06 Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet valgt som case.pdf
006-2015 Vedlegg 07a Informasjonssikkerhet i MTU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 07a Informasjonssikkerhet i MTU.pdf006-2015 Vedlegg 07a Informasjonssikkerhet i MTU.pdf
006-2015 Vedlegg 07b Utvidet kontroll om informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 07b Utvidet kontroll om informasjonssikkerhet.pdf006-2015 Vedlegg 07b Utvidet kontroll om informasjonssikkerhet.pdf
006-2015 Vedlegg 08 Notat idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 08 Notat idéfase.pdf006-2015 Vedlegg 08 Notat idéfase.pdf
006-2015 Vedlegg 09 Artikkel Østlendingen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 09 Artikkel Østlendingen.pdf006-2015 Vedlegg 09 Artikkel Østlendingen.pdf
006-2015 Vedlegg 10a Vurdering av felles ledelsesmodell for Gjøvik og Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 10a Vurdering av felles ledelsesmodell for Gjøvik og Lillehammer.pdf006-2015 Vedlegg 10a Vurdering av felles ledelsesmodell for Gjøvik og Lillehammer.pdf
006-2015 Vedlegg 10b Om stedlig ledelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 10b Om stedlig ledelse.pdf006-2015 Vedlegg 10b Om stedlig ledelse.pdf
006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdf006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdf


Sak 007-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Sak 008-2015 Medarbeiderundersøkelsen "Ta pulsen" - resultat for SI Saken går for lukket møte, ingen dokumenter.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.