Styremøte 22.01.2015

Styremøte, 22.01.2015-22.01.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
22.01.2015-22.01.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Brumunddal
  

Saksliste


Sak 001-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.12.14

001-2015 Godkjenning av protokoll SI 18.12.14.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/001-2015 Godkjenning av protokoll SI 18.12.14.pdf001-2015 Godkjenning av protokoll SI 18.12.14.pdf


Sak 002-2015 Oppføling av revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI

002-2015 Konsernrevisjon - revisjon av intern styring og kontroll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Konsernrevisjon - revisjon av intern styring og kontroll.pdf002-2015 Konsernrevisjon - revisjon av intern styring og kontroll.pdf
002-2015 Vedlegg 01 Rapport 6-2014; Revisjon av SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 01 Rapport 6-2014; Revisjon av SI.pdf002-2015 Vedlegg 01 Rapport 6-2014; Revisjon av SI.pdf
002-2015 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf002-2015 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf
002-2015 Vedlegg 03 Lederavtaler 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 03 Lederavtaler 2015.pdf002-2015 Vedlegg 03 Lederavtaler 2015.pdf
002-2015 Vedlegg 04 Sjekkliste for pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusopphold.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/002-2015 Vedlegg 04 Sjekkliste for pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusopphold.pdf002-2015 Vedlegg 04 Sjekkliste for pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusopphold.pdf


Sak 003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommuner og SI

003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommune og SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommune og SI.pdf003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommune og SI.pdf
003-2015 Vedlegg 01 Ferdig avtale 11.12.14.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/003-2015 Vedlegg 01 Ferdig avtale 11.12.14.pdf003-2015 Vedlegg 01 Ferdig avtale 11.12.14.pdf


Sak 004-2015 Virksomhetsoverdragelse av Stråleterapienheten fra Oslo universitetssykehus til SI divisjon Gjøvik

004-2015 Virksomhetsoverdragelse av ståleterapienheten ved divisjon Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/004-2015 Virksomhetsoverdragelse av ståleterapienheten ved divisjon Gjøvik.pdf004-2015 Virksomhetsoverdragelse av ståleterapienheten ved divisjon Gjøvik.pdf


Sak 005-2010 Implementering av pakkeforløp for kreft

005-2015 Implmentering av pakkeforløp for kreft.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/005-2015 Implmentering av pakkeforløp for kreft.pdf005-2015 Implmentering av pakkeforløp for kreft.pdf


Sak 006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
006-2015 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 18.12.14.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 18.12.14.pdf006-2015 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 18.12.14.pdf
006-2015 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdf006-2015 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdf
006-2015 Vedlegg 04 Innkjøp av RTG- og dialyseutstyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 04 Innkjøp av RTG- og dialyseutstyr.pdf006-2015 Vedlegg 04 Innkjøp av RTG- og dialyseutstyr.pdf
006-2015 Vedlegg 05 Saksframlegg Gjøvik kommunestyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 05 Saksframlegg Gjøvik kommunestyre.pdf006-2015 Vedlegg 05 Saksframlegg Gjøvik kommunestyre.pdf
006-2015 Vedlegg 06 Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet valgt som case.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 06 Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet valgt som case.pdf006-2015 Vedlegg 06 Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet valgt som case.pdf
006-2015 Vedlegg 07a Informasjonssikkerhet i MTU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 07a Informasjonssikkerhet i MTU.pdf006-2015 Vedlegg 07a Informasjonssikkerhet i MTU.pdf
006-2015 Vedlegg 07b Utvidet kontroll om informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 07b Utvidet kontroll om informasjonssikkerhet.pdf006-2015 Vedlegg 07b Utvidet kontroll om informasjonssikkerhet.pdf
006-2015 Vedlegg 08 Notat idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 08 Notat idéfase.pdf006-2015 Vedlegg 08 Notat idéfase.pdf
006-2015 Vedlegg 09 Artikkel Østlendingen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 09 Artikkel Østlendingen.pdf006-2015 Vedlegg 09 Artikkel Østlendingen.pdf
006-2015 Vedlegg 10a Vurdering av felles ledelsesmodell for Gjøvik og Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 10a Vurdering av felles ledelsesmodell for Gjøvik og Lillehammer.pdf006-2015 Vedlegg 10a Vurdering av felles ledelsesmodell for Gjøvik og Lillehammer.pdf
006-2015 Vedlegg 10b Om stedlig ledelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 10b Om stedlig ledelse.pdf006-2015 Vedlegg 10b Om stedlig ledelse.pdf
006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdf006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdf


Sak 007-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Sak 008-2015 Medarbeiderundersøkelsen "Ta pulsen" - resultat for SI Saken går for lukket møte, ingen dokumenter.