Styremøte 22.01.2015

Styremøte, 22.01.2015-22.01.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
22.01.2015-22.01.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  

Saksliste


Sak 001-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.12.14


Sak 002-2015 Oppføling av revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI


Sak 003-2015 Samarbeidsavtale mellom kommuner og SI


Sak 004-2015 Virksomhetsoverdragelse av Stråleterapienheten fra Oslo universitetssykehus til SI divisjon Gjøvik


Sak 005-2010 Implementering av pakkeforløp for kreft


Sak 006-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdf006-2015 Vedlegg 11 Ledelsesrapport etter desember 14 og foreløpig årsresultat.pdfpdf520242


Sak 007-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Sak 008-2015 Medarbeiderundersøkelsen "Ta pulsen" - resultat for SI Saken går for lukket møte, ingen dokumenter.

 

Fant du det du lette etter?