Styremøte 23.04.2015

Styremøte , 23.04.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
23.04.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Brumunddal
  

Saksliste

Sak 033-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.03.15

033-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.03.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/033-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.03.15.pdf033-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.03.15.pdf


Sak 034-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 11.03.15

034-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 11.03.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/034-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 11.03.15.pdf034-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 11.03.15.pdf


Sak 035-2015 Risikovurdert status og handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet

035-2015 Handlingsplan innkjøp og logistikk SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/035-2015 Handlingsplan innkjøp og logistikk SI.pdf035-2015 Handlingsplan innkjøp og logistikk SI.pdf
035-2015 Vedlegg 1 Kategorisering og vurdering av risiko.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/035-2015 Vedlegg 1 Kategorisering og vurdering av risiko.pdf035-2015 Vedlegg 1 Kategorisering og vurdering av risiko.pdf
035-2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/035-2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015.pdf035-2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015.pdf
035-2015 Vedlegg 3 Anskaffelsesplan 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/035-2015 Vedlegg 3 Anskaffelsesplan 2015.pdf035-2015 Vedlegg 3 Anskaffelsesplan 2015.pdf


Sak 036-2015 Månedsrapport per 31. mars 2015

036-2015 Månedsrapport etter mars 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/036-2015 Månedsrapport etter mars 2015.pdf036-2015 Månedsrapport etter mars 2015.pdf
036-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport SI etter mars 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/036-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport SI etter mars 2015.pdf036-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport SI etter mars 2015.pdf


Sak 037-2015 Investeringsbudsjett 2015

037-2015 Investeringsbudsjett for 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/037-2015 Investeringsbudsjett for 2015.pdf037-2015 Investeringsbudsjett for 2015.pdf


Sak 038-2015 Utvidelse av aksjekapitalen i Tekstilvask Innlandet

038-2015 Utvidelse av aksjekapital i Tekstilvask Innlandet AS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/038-2015 Utvidelse av aksjekapital i Tekstilvask Innlandet AS.pdf038-2015 Utvidelse av aksjekapital i Tekstilvask Innlandet AS.pdf
038-2015 Vedlegg 1 Kommentar til behov for kapitaltilførsel.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/038-2015 Vedlegg 1 Kommentar til behov for kapitaltilførsel.pdf038-2015 Vedlegg 1 Kommentar til behov for kapitaltilførsel.pdf


Sak 039-2015 Omstilling somatikk – tilleggsrapport og videre prosess

039-2015 Omstilling somatikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2015 Omstilling somatikk.pdf039-2015 Omstilling somatikk.pdf
039-2015 Vedlegg 1 Omstilling somatikk - Sluttrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2015 Vedlegg 1 Omstilling somatikk - Sluttrapport.pdf039-2015 Vedlegg 1 Omstilling somatikk - Sluttrapport.pdf
039-2015 Vedlegg 2 Omstilling somatikk - Tilleggsrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2015 Vedlegg 2 Omstilling somatikk - Tilleggsrapport.pdf039-2015 Vedlegg 2 Omstilling somatikk - Tilleggsrapport.pdf
039-2015 Vedlegg 3 Rapport om kreftkirurgi i Norge.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2015 Vedlegg 3 Rapport om kreftkirurgi i Norge.pdf039-2015 Vedlegg 3 Rapport om kreftkirurgi i Norge.pdf
039-2015 Vedlegg 4 Notat om kreftkirurgi (Kongsvinger).pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2015 Vedlegg 4 Notat om kreftkirurgi (Kongsvinger).pdf039-2015 Vedlegg 4 Notat om kreftkirurgi (Kongsvinger).pdf
039-2015 Vedlegg 5 Uttalelse fra OLF angående nedleggelse av Solås (utdelt i møtet).pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/039-2015 Vedlegg 5 Uttalelse fra OLF angående nedleggelse av Solås (utdelt i møtet).pdf039-2015 Vedlegg 5 Uttalelse fra OLF angående nedleggelse av Solås (utdelt i møtet).pdf


Sak 040-2015 Operasjonalisering av mandat for idéfasen

040-2015 Operasjonalisering av mandat for idéfase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/040-2015 Operasjonalisering av mandat for idéfase.pdf040-2015 Operasjonalisering av mandat for idéfase.pdf


Sak 041-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

041-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf041-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
041-2015 Vedlegg 1 Informasjon om norsk helsearkiv.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Vedlegg 1 Informasjon om norsk helsearkiv.pdf041-2015 Vedlegg 1 Informasjon om norsk helsearkiv.pdf
041-2015 Vedlegg 2 Varsel om tilsyn DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Vedlegg 2 Varsel om tilsyn DSB.pdf041-2015 Vedlegg 2 Varsel om tilsyn DSB.pdf
041-2015 Vedlegg 3 Utsatt frist for gjennomføring av pålegg om lukking av avvik.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Vedlegg 3 Utsatt frist for gjennomføring av pålegg om lukking av avvik.PDF041-2015 Vedlegg 3 Utsatt frist for gjennomføring av pålegg om lukking av avvik.PDF
041-2015 Vedlegg 4 Samarbeidsavtale LYOGOC.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Vedlegg 4 Samarbeidsavtale LYOGOC.pdf041-2015 Vedlegg 4 Samarbeidsavtale LYOGOC.pdf
041-2015 Vedlegg 5 Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Vedlegg 5 Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep.pdf041-2015 Vedlegg 5 Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep.pdf
041-2015 Vedlegg 6 Forslag til SI om arbeidsmiljøloven.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/041-2015 Vedlegg 6 Forslag til SI om arbeidsmiljøloven.pdf041-2015 Vedlegg 6 Forslag til SI om arbeidsmiljøloven.pdf


Sak 042-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.