Styremøte 23.04.2015

Styremøte, 23.04.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
23.04.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  

Saksliste

Sak 033-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.03.15


Sak 034-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 11.03.15


Sak 035-2015 Risikovurdert status og handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet


Sak 036-2015 Månedsrapport per 31. mars 2015


Sak 037-2015 Investeringsbudsjett 2015


Sak 038-2015 Utvidelse av aksjekapitalen i Tekstilvask Innlandet


Sak 039-2015 Omstilling somatikk – tilleggsrapport og videre prosess


Sak 040-2015 Operasjonalisering av mandat for idéfasen


Sak 041-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør


Sak 042-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?