Styremøte 23.10.2015

Styremøte , 23.10.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på Savalen fjellhotel. Møtet starter klokka 08.30 og er ferdig klokka 14.00.

Når og hvor

Dato
23.10.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00 

Sak 068-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.15

068-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/068-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.15.pdf068-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.15.pdf

Sak 069-2015 Referat fra møte i Brukerutvalg 09.09.15

069-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.09.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/069-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.09.15.pdf069-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.09.15.pdf

Sak 070-2015 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 (OBD) for helseforetak

070-2015 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 (OBD).pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/070-2015 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 (OBD).pdf070-2015 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 (OBD).pdf
070-2015 Vedlegg 01 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/070-2015 Vedlegg 01 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdf070-2015 Vedlegg 01 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdf

Sak 071-2015 Tertialrapport 2. tertial 2015

071-2015 Tertialrapport 2-2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/071-2015 Tertialrapport 2-2015.pdf071-2015 Tertialrapport 2-2015.pdf
071-2015 Vedlegg 01 Tertialrapport 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/071-2015 Vedlegg 01 Tertialrapport 2015.pdf071-2015 Vedlegg 01 Tertialrapport 2015.pdf
071-2015 Vedlegg 02 Status handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/071-2015 Vedlegg 02 Status handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf071-2015 Vedlegg 02 Status handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf

Sak 072-2015 Månedsrapport per september 2015

072-2015 Månedsrapport etter september 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/072-2015 Månedsrapport etter september 2015.pdf072-2015 Månedsrapport etter september 2015.pdf
072-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter september 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/072-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter september 2015.pdf072-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter september 2015.pdf

Sak 073-2015 Oversikt over utdanning- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet

073-2015 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2015 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdf073-2015 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdf
073-2015 Vedlegg 01 Handlingsplan rekruttering leger og psykologer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/073-2015 Vedlegg 01 Handlingsplan rekruttering leger og psykologer.pdf073-2015 Vedlegg 01 Handlingsplan rekruttering leger og psykologer.pdf

Sak 074-2015 Sommerferieavviklingen 2015

074-2015 Styresak sommerferieavvikling 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/074-2015 Styresak sommerferieavvikling 2015.pdf074-2015 Styresak sommerferieavvikling 2015.pdf

Sak 075-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

075-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf075-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
075-2015 Vedlegg 02 Rapport medisinske gruppe 2 rom.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 02 Rapport medisinske gruppe 2 rom.pdf075-2015 Vedlegg 02 Rapport medisinske gruppe 2 rom.pdf
075-2015 Vedlegg 02a Rapport fra Sweco om medisinske gruppe 2 rom.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 02a Rapport fra Sweco om medisinske gruppe 2 rom.pdf075-2015 Vedlegg 02a Rapport fra Sweco om medisinske gruppe 2 rom.pdf
075-2015 Vedlegg 03 Forvaltningsplan SI Ottestad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 03 Forvaltningsplan SI Ottestad.pdf075-2015 Vedlegg 03 Forvaltningsplan SI Ottestad.pdf
075-2015 Vedlegg 04 Avviklingsavtale SI sign.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 04 Avviklingsavtale SI sign.pdf075-2015 Vedlegg 04 Avviklingsavtale SI sign.pdf
075-2015 Vedlegg 04a Avtale om avvikling av pasienthotell - Kløverhotellet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 04a Avtale om avvikling av pasienthotell - Kløverhotellet.pdf075-2015 Vedlegg 04a Avtale om avvikling av pasienthotell - Kløverhotellet.pdf
075-2015 Vedlegg 05 Varsel om intern revisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 05 Varsel om intern revisjon.pdf075-2015 Vedlegg 05 Varsel om intern revisjon.pdf
075-2015 Vedlegg 06 Revidert avtale SI, Kongsvinger og Ahus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 06 Revidert avtale SI, Kongsvinger og Ahus.pdf075-2015 Vedlegg 06 Revidert avtale SI, Kongsvinger og Ahus.pdf
075-2015 Vedlegg 07 Foreløpig protokoll fra HSØ sitt styremøte 10.09.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 07 Foreløpig protokoll fra HSØ sitt styremøte 10.09.15.pdf075-2015 Vedlegg 07 Foreløpig protokoll fra HSØ sitt styremøte 10.09.15.pdf
075-2015 Vedlegg 08 Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 08 Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdf075-2015 Vedlegg 08 Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdf
075-2015 Vedlegg 09 Budsjettskriv nr 4 2016 - Overordnet budsjettprosess og forutsetninger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 09 Budsjettskriv nr 4 2016 - Overordnet budsjettprosess og forutsetninger.pdf075-2015 Vedlegg 09 Budsjettskriv nr 4 2016 - Overordnet budsjettprosess og forutsetninger.pdf
075-2015 Vedlegg 10 Referat fra møte i SIKPU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 10 Referat fra møte i SIKPU.pdf075-2015 Vedlegg 10 Referat fra møte i SIKPU.pdf
075-2015 Vedlegg 11 Tertialrapport innkjøpsvirksomhet - 2. tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 11 Tertialrapport innkjøpsvirksomhet - 2. tertial 2015.pdf075-2015 Vedlegg 11 Tertialrapport innkjøpsvirksomhet - 2. tertial 2015.pdf
075-2015 Vedlegg 12 Foreløpig rapport fra tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 12 Foreløpig rapport fra tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved SI Tynset.pdf075-2015 Vedlegg 12 Foreløpig rapport fra tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved SI Tynset.pdf
075-2015 Vedlegg 13 Mandat arbeidsgruppe LMS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 13 Mandat arbeidsgruppe LMS.pdf075-2015 Vedlegg 13 Mandat arbeidsgruppe LMS.pdf
075-2015 Vedlegg 14 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 14 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.pdf075-2015 Vedlegg 14 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.pdf
075-2015 Vedlegg 15 Bistandsbehov i forbindelse med etablering av ankomstmottak i Råde kommune i Østfold.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 15 Bistandsbehov i forbindelse med etablering av ankomstmottak i Råde kommune i Østfold.pdf075-2015 Vedlegg 15 Bistandsbehov i forbindelse med etablering av ankomstmottak i Råde kommune i Østfold.pdf
075-2015 Vedlegg 16 Evaluering avvikling pasientreisekontor Folldal 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/075-2015 Vedlegg 16 Evaluering avvikling pasientreisekontor Folldal 2015.pdf075-2015 Vedlegg 16 Evaluering avvikling pasientreisekontor Folldal 2015.pdf

Sak 076-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.