Styremøte 23.10.2015

Styremøte, 23.10.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på Savalen fjellhotel. Møtet starter klokka 08.30 og er ferdig klokka 14.00.

Når og hvor

Dato
23.10.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00

Sak 068-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.15

Sak 069-2015 Referat fra møte i Brukerutvalg 09.09.15

Sak 070-2015 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 (OBD) for helseforetak

Sak 071-2015 Tertialrapport 2. tertial 2015

Sak 072-2015 Månedsrapport per september 2015

Sak 073-2015 Oversikt over utdanning- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet

Sak 074-2015 Sommerferieavviklingen 2015

Sak 075-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

Sak 076-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?