Styremøte 26.05.2016

Styremøte, 26.05.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

Styredokumenter

Sak 031-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.04.16

031-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.04.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/031-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.04.16.pdf031-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.04.16.pdf

Sak 032-2016 Referater fra møter i Brukerutvalget 13.04 og 04.05.16

032-2016 Referater fra møter i Brukerutvalget 13.04 og 04.05.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/032-2016 Referater fra møter i Brukerutvalget 13.04 og 04.05.16.pdf032-2016 Referater fra møter i Brukerutvalget 13.04 og 04.05.16.pdf

Sak 033-2016 Oppnevning av representanter til Brukerutvalget 2016-2018

033-2016 Oppnevning av nytt Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/033-2016 Oppnevning av nytt Brukerutvalget.pdf033-2016 Oppnevning av nytt Brukerutvalget.pdf

Sak 034-2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

034-2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/034-2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen.pdf034-2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen.pdf
034-2016 Vedlegg 01 Revisjonsrapport 2 2016- Konsernrevisjonen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/034-2016 Vedlegg 01 Revisjonsrapport 2 2016- Konsernrevisjonen.pdf034-2016 Vedlegg 01 Revisjonsrapport 2 2016- Konsernrevisjonen.pdf
034-2016 Vedlegg 02 Revisjonsrapport-2 2016 - Handligsplan PAS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/034-2016 Vedlegg 02 Revisjonsrapport-2 2016 - Handligsplan PAS.pdf034-2016 Vedlegg 02 Revisjonsrapport-2 2016 - Handligsplan PAS.pdf
034-2016 Vedlegg 03 Revisjonsrapport-2 2016 - Samlerapport internrevisjon PAS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/034-2016 Vedlegg 03 Revisjonsrapport-2 2016 - Samlerapport internrevisjon PAS.pdf034-2016 Vedlegg 03 Revisjonsrapport-2 2016 - Samlerapport internrevisjon PAS.pdf
034-2016 Vedlegg 04 Mandat kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/034-2016 Vedlegg 04 Mandat kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg.pdf034-2016 Vedlegg 04 Mandat kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg.pdf

Sak 035-2016 Videreutvikling av spesialisthelsetilbudet ved de lokalmedisinske sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres

035-2016 Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet ved de lokalmedisinske sentrene.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/035-2016 Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet ved de lokalmedisinske sentrene.pdf035-2016 Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet ved de lokalmedisinske sentrene.pdf

Sak 036-2016 Fradeling og salg av tomtegrunn til Lillehammer kommune

036-2016 Fradeling og salg av tomtegrunn til Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/036-2016 Fradeling og salg av tomtegrunn til Lillehammer kommune.pdf036-2016 Fradeling og salg av tomtegrunn til Lillehammer kommune.pdf
036-2016 Vedlegg 01 Tillatelse til opprettelse av anleggseiendom fra gnr 200 Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/036-2016 Vedlegg 01 Tillatelse til opprettelse av anleggseiendom fra gnr 200 Lillehammer.pdf036-2016 Vedlegg 01 Tillatelse til opprettelse av anleggseiendom fra gnr 200 Lillehammer.pdf

Sak 037-2016 Mulighet for ytterligere fremskynding av vedtak i idéfase

037-2016 Mulighet for ytterligere fremskynding av vedtak i idefase.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/037-2016 Mulighet for ytterligere fremskynding av vedtak i idefase.pdf037-2016 Mulighet for ytterligere fremskynding av vedtak i idefase.pdf

Sak 038-2016 Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet

038-2016 Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/038-2016 Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet.pdf038-2016 Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet.pdf

Sak 039-2016 Tertialrapport 1. tertial 2016

039-2016 Tertialrapport 1. tertial 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/039-2016 Tertialrapport 1. tertial 2016.pdf039-2016 Tertialrapport 1. tertial 2016.pdf
039-2016 Vedlegg 01 Omstillingstiltak 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/039-2016 Vedlegg 01 Omstillingstiltak 2016.pdf039-2016 Vedlegg 01 Omstillingstiltak 2016.pdf

Sak 040-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020

040-2016 Vedlegg 01 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 vedlegg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/040-2016 Vedlegg 01 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 vedlegg.pdf040-2016 Vedlegg 01 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 vedlegg.pdf
040-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/040-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdf040-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdf

Sak 041-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder

041-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf041-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf
041-2016 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 21.04.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 21.04.16.pdf041-2016 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 21.04.16.pdf
041-2016 Vedlegg 02 Oppsigelse av samarbeidsavtale om gratis buss.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 02 Oppsigelse av samarbeidsavtale om gratis buss.pdf041-2016 Vedlegg 02 Oppsigelse av samarbeidsavtale om gratis buss.pdf
041-2016 Vedlegg 03 Henvendelse til HOD om betalingsplikt for UKP.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 03 Henvendelse til HOD om betalingsplikt for UKP.pdf041-2016 Vedlegg 03 Henvendelse til HOD om betalingsplikt for UKP.pdf
041-2016 Vedlegg 04 Ledelsesrapport HSØ mars 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 04 Ledelsesrapport HSØ mars 2016.pdf041-2016 Vedlegg 04 Ledelsesrapport HSØ mars 2016.pdf
041-2016 Vedlegg 05 E-post fra ordfører i Gran.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 05 E-post fra ordfører i Gran.pdf041-2016 Vedlegg 05 E-post fra ordfører i Gran.pdf
041-2016 Vedlegg 06 Utfyllende opplysninger til styresak 022-2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 06 Utfyllende opplysninger til styresak 022-2016.pdf041-2016 Vedlegg 06 Utfyllende opplysninger til styresak 022-2016.pdf
041-2016 Vedlegg 07 Brev fremtidig pasienttilbud i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/041-2016 Vedlegg 07 Brev fremtidig pasienttilbud i Valdres.pdf041-2016 Vedlegg 07 Brev fremtidig pasienttilbud i Valdres.pdf

Sak 042-2016 Eventuelt

Når og hvor

Dato
26.05.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?