Styremøte 27.02.15

Styremøte, 27.02.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
27.02.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Brumunddal
  

Saksliste

Sak 009-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.01.15

009-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.01.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/009-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.01.15.pdf009-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.01.15.pdf

Sak 010-2015 Referat fra møte i brukerutvalget 14.01.15

010-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.01.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/010-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.01.15.pdf010-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.01.15.pdf

Sak 011-2015 Årlig melding 2014

011-2015 Årlig melding 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/011-2015 Årlig melding 2014.pdf011-2015 Årlig melding 2014.pdf
011-2015 Vedlegg 1 Årlig melding 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/011-2015 Vedlegg 1 Årlig melding 2014.pdf011-2015 Vedlegg 1 Årlig melding 2014.pdf
011-2015 Vedlegg 2 Årlig melding 2014-Risikokart 3. tertial.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/011-2015 Vedlegg 2 Årlig melding 2014-Risikokart 3. tertial.pdf011-2015 Vedlegg 2 Årlig melding 2014-Risikokart 3. tertial.pdf

Sak 012-2015 Oppdrag og bestilling 2015 og plan for virksomhetsstyring

012-2015 Oppdrag og bestilling 2015 og plan for virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Oppdrag og bestilling 2015 og plan for virksomhetsstyring.pdf012-2015 Oppdrag og bestilling 2015 og plan for virksomhetsstyring.pdf
012-2015 Vedlegg 1 OBD 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Vedlegg 1 OBD 2015.pdf012-2015 Vedlegg 1 OBD 2015.pdf
012-2015 Vedlegg 2 Protokoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Vedlegg 2 Protokoll.pdf012-2015 Vedlegg 2 Protokoll.pdf
012-2015 Vedlegg 3 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Vedlegg 3 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf012-2015 Vedlegg 3 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015.pdf
012-2015 Vedlegg 4 Lederavtale 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Vedlegg 4 Lederavtale 2015.pdf012-2015 Vedlegg 4 Lederavtale 2015.pdf
012-2015 Vedlegg 5 Definisjonskatalog Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Vedlegg 5 Definisjonskatalog Helse Sør-Øst.pdf012-2015 Vedlegg 5 Definisjonskatalog Helse Sør-Øst.pdf
012-2015 Vedlegg 6 Vedtekter SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/012-2015 Vedlegg 6 Vedtekter SI.pdf012-2015 Vedlegg 6 Vedtekter SI.pdf

Sak 013-2015 Områdeplan IKT 2015-2019

013-2015 Områdeplan IKT 2015-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/013-2015 Områdeplan IKT 2015-2019.pdf013-2015 Områdeplan IKT 2015-2019.pdf
013-2015 Vedlegg 1 Områdeplan IKT 2015-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/013-2015 Vedlegg 1 Områdeplan IKT 2015-2019.pdf013-2015 Vedlegg 1 Områdeplan IKT 2015-2019.pdf

Sak 014-2015 Plan for interne revisjoner i 2015

014-2015 Plan for interne revisjoner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/014-2015 Plan for interne revisjoner.pdf014-2015 Plan for interne revisjoner.pdf
014-2015 Vedlegg 1 Samleskjema 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/014-2015 Vedlegg 1 Samleskjema 2015.pdf014-2015 Vedlegg 1 Samleskjema 2015.pdf


 

Sak 015-2015 Ledelsesrapport per januar 2015


015-2015 Ledelsesrapport etter januar 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2015 Ledelsesrapport etter januar 2015.pdf015-2015 Ledelsesrapport etter januar 2015.pdf
015-2015 Vedlegg 1 Ledelsesrapport etter januar 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/015-2015 Vedlegg 1 Ledelsesrapport etter januar 2015.pdf015-2015 Vedlegg 1 Ledelsesrapport etter januar 2015.pdf

Sak 016-2015 Anskaffelse av nye lineærakseleratorer (strålemaskiner)

016-2015 Anskaffelse av nye lineærakseleratorer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/016-2015 Anskaffelse av nye lineærakseleratorer.pdf016-2015 Anskaffelse av nye lineærakseleratorer.pdf

Sak 017-2015 Tilgjengelig likviditet i 2015

017-2015 Tilgjengelig likviditet i 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/017-2015 Tilgjengelig likviditet i 2015.pdf017-2015 Tilgjengelig likviditet i 2015.pdf
017-2015 Vedlegg 1.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/017-2015 Vedlegg 1.pdf017-2015 Vedlegg 1.pdf
017-2015 Vedlegg 2.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/017-2015 Vedlegg 2.pdf017-2015 Vedlegg 2.pdf

Sak 018-2015 Evaluering av vedtaket om etablering av kvinneklinikk

018-2015 Evaluering av vedtak om etablering av kvinnekilnikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/018-2015 Evaluering av vedtak om etablering av kvinnekilnikk.pdf018-2015 Evaluering av vedtak om etablering av kvinnekilnikk.pdf

Sak 019-2015 Sommerferieavvikling 2015 - samarbeidstiltak

019-2015 Sommerferiesamarbeid 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/019-2015 Sommerferiesamarbeid 2015.pdf019-2015 Sommerferiesamarbeid 2015.pdf

Sak 020-2015 Utvidet politisk referansegruppe

020-2015 Politisk referansegruppe.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/020-2015 Politisk referansegruppe.pdf020-2015 Politisk referansegruppe.pdf

Sak 021-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

021-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf021-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
021-2015 Vedlegg 01 DSB-tilsyn 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 01 DSB-tilsyn 2014.pdf021-2015 Vedlegg 01 DSB-tilsyn 2014.pdf
021-2015 Vedlegg 01a DSB-tilsyn 2014-svarbrev.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 01a DSB-tilsyn 2014-svarbrev.pdf021-2015 Vedlegg 01a DSB-tilsyn 2014-svarbrev.pdf
021-2015 Vedlegg 02 Referat fra møtet med SI og fylkeslegene i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 02 Referat fra møtet med SI og fylkeslegene i Hedmark og Oppland.pdf021-2015 Vedlegg 02 Referat fra møtet med SI og fylkeslegene i Hedmark og Oppland.pdf
021-2015 Vedlegg 03 Årlig melding 2014 for BU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 03 Årlig melding 2014 for BU.pdf021-2015 Vedlegg 03 Årlig melding 2014 for BU.pdf
021-2015 Vedlegg 03a Årsrapport 2014 for BU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 03a Årsrapport 2014 for BU.pdf021-2015 Vedlegg 03a Årsrapport 2014 for BU.pdf
021-2015 Vedlegg 04 Rapport etter tilsyn med behandling av pasienter ved divisjon Gjøvik.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 04 Rapport etter tilsyn med behandling av pasienter ved divisjon Gjøvik.PDF021-2015 Vedlegg 04 Rapport etter tilsyn med behandling av pasienter ved divisjon Gjøvik.PDF
021-2015 Vedlegg 05 Årsmelding 2014 Pasientombudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 05 Årsmelding 2014 Pasientombudet.pdf021-2015 Vedlegg 05 Årsmelding 2014 Pasientombudet.pdf
021-2015 Vedlegg 06 Referat fra dialogmøte Kongssvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 06 Referat fra dialogmøte Kongssvinger.pdf021-2015 Vedlegg 06 Referat fra dialogmøte Kongssvinger.pdf
021-2015 Vedlegg 07 Oppfølging på ventetid pasientforløp og effektivitet i 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 07 Oppfølging på ventetid pasientforløp og effektivitet i 2015.pdf021-2015 Vedlegg 07 Oppfølging på ventetid pasientforløp og effektivitet i 2015.pdf
021-2015 Vedlegg 08 NPE-saker 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 08 NPE-saker 2014.pdf021-2015 Vedlegg 08 NPE-saker 2014.pdf
021-2015 Vedlegg 08a Statistikk NPE 2013-2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 08a Statistikk NPE 2013-2014.pdf021-2015 Vedlegg 08a Statistikk NPE 2013-2014.pdf
021-2015 Vedlegg 09 Foreløpig evaluering Perspektivkonferansen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 09 Foreløpig evaluering Perspektivkonferansen.pdf021-2015 Vedlegg 09 Foreløpig evaluering Perspektivkonferansen.pdf
021-2015 Vedlegg 10 Lederavtale mellom styreleder og adm.dir.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 10 Lederavtale mellom styreleder og adm.dir.pdf021-2015 Vedlegg 10 Lederavtale mellom styreleder og adm.dir.pdf
021-2015 Vedlegg 11 Innkjøpsvirksomhet - tertialrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 11 Innkjøpsvirksomhet - tertialrapport.pdf021-2015 Vedlegg 11 Innkjøpsvirksomhet - tertialrapport.pdf
021-2015 Vedlegg 12 Høringssvar - Strategi luftambulanse ANS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 12 Høringssvar - Strategi luftambulanse ANS.pdf021-2015 Vedlegg 12 Høringssvar - Strategi luftambulanse ANS.pdf
021-2015 Vedlegg 13 Høringssvar - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 13 Høringssvar - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ.pdf021-2015 Vedlegg 13 Høringssvar - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ.pdf
021-2015 Vedlegg 14 Foreløpig protokoll styremøte HSØ5 05.02.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 14 Foreløpig protokoll styremøte HSØ5 05.02.15.pdf021-2015 Vedlegg 14 Foreløpig protokoll styremøte HSØ5 05.02.15.pdf
021-2015 Vedlegg 15 Tilsyn- Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 15 Tilsyn- Sykehuset Innlandet.pdf021-2015 Vedlegg 15 Tilsyn- Sykehuset Innlandet.pdf
021-2015 Vedlegg 15a Tilsyn dialyseavdelingen.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 15a Tilsyn dialyseavdelingen.PDF021-2015 Vedlegg 15a Tilsyn dialyseavdelingen.PDF
021-2015 Vedlegg 15b Svarbrev - Tilsyn dialyseavdelingen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 15b Svarbrev - Tilsyn dialyseavdelingen.pdf021-2015 Vedlegg 15b Svarbrev - Tilsyn dialyseavdelingen.pdf
021-2015 Vedlegg 16 Brev om implementering av pakkeforløp.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 16 Brev om implementering av pakkeforløp.pdf021-2015 Vedlegg 16 Brev om implementering av pakkeforløp.pdf
021-2015 Vedlegg 17 Analyse av aktivitets og kapasitetsbehov 2030.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 17 Analyse av aktivitets og kapasitetsbehov 2030.PDF021-2015 Vedlegg 17 Analyse av aktivitets og kapasitetsbehov 2030.PDF
021-2015 Vedlegg 17a 2014 Analyse av aktivitets og kapasitetsbehov 2030.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 17a 2014 Analyse av aktivitets og kapasitetsbehov 2030.pdf021-2015 Vedlegg 17a 2014 Analyse av aktivitets og kapasitetsbehov 2030.pdf
021-2015 Vedlegg 18 Tildeling samhandlingsmidler 2015.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/021-2015 Vedlegg 18 Tildeling samhandlingsmidler 2015.PDF021-2015 Vedlegg 18 Tildeling samhandlingsmidler 2015.PDF

Sak 022-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.