Styremøte 27.02.15

Styremøte, 27.02.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal på møterom Butterkvern. Tidspunktet er satt til 09.00 og 15.00.

Når og hvor

Dato
27.02.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  

Saksliste

Sak 009-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.01.15

Sak 010-2015 Referat fra møte i brukerutvalget 14.01.15

Sak 011-2015 Årlig melding 2014

Sak 012-2015 Oppdrag og bestilling 2015 og plan for virksomhetsstyring

Sak 013-2015 Områdeplan IKT 2015-2019

Sak 014-2015 Plan for interne revisjoner i 2015


 

Sak 015-2015 Ledelsesrapport per januar 2015


Sak 016-2015 Anskaffelse av nye lineærakseleratorer (strålemaskiner)

Sak 017-2015 Tilgjengelig likviditet i 2015

Sak 018-2015 Evaluering av vedtaket om etablering av kvinneklinikk

Sak 019-2015 Sommerferieavvikling 2015 - samarbeidstiltak

Sak 020-2015 Utvidet politisk referansegruppe

Sak 021-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

Sak 022-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?