Styremøte 28.04.2016

Styremøte, 28.04.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og er ferdig klokka 15.00.

Styredokumenter

Sak 020-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.03.16

020-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.03.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/020-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.03.16.pdf020-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.03.16.pdfpdf134917

Sak 021-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget  02.03.16

021-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 02.03.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/021-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 02.03.16.pdf021-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 02.03.16.pdfpdf129975

Sak 022-2016 Risikovurdert status og handlingsplan for innkjøp og logistikk

022-2016 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/022-2016 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdf022-2016 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfpdf276748
022-2016 Vedlegg 01 Kategorisering og vurdering av risiko.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/022-2016 Vedlegg 01 Kategorisering og vurdering av risiko.pdf022-2016 Vedlegg 01 Kategorisering og vurdering av risiko.pdfpdf109765
022-2016 Vedlegg 02 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/022-2016 Vedlegg 02 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016.pdf022-2016 Vedlegg 02 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016.pdfpdf76519
022-2016 Vedlegg 03 Anskaffelsesplan 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/022-2016 Vedlegg 03 Anskaffelsesplan 2016.pdf022-2016 Vedlegg 03 Anskaffelsesplan 2016.pdfpdf152189

Sak 023-2016 Fremdriftsplan for avklaring av sykehusstruktur og kortsiktig omstilling

023-2016 Fremdriftsplan for avklaring av sykehusstruktur og kortsiktig omstilling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/023-2016 Fremdriftsplan for avklaring av sykehusstruktur og kortsiktig omstilling.pdf023-2016 Fremdriftsplan for avklaring av sykehusstruktur og kortsiktig omstilling.pdfpdf100071

Sak 024-2016 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe

024-2016 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/024-2016 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe.pdf024-2016 Deltakelse fra styret i politisk referansegruppe.pdfpdf86690

Sak 025-2016 Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering - statusrapport

025-2016 Høring Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering - Statusrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/025-2016 Høring Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering - Statusrapport.pdf025-2016 Høring Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering - Statusrapport.pdfpdf677421
025-2016 Vedlegg 01 Høringssvar 1-31.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/025-2016 Vedlegg 01 Høringssvar 1-31.pdf025-2016 Vedlegg 01 Høringssvar 1-31.pdfpdf19090347
025-2016 Vedlegg 01a Høringssvar 32-47.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/025-2016 Vedlegg 01a Høringssvar 32-47.pdf025-2016 Vedlegg 01a Høringssvar 32-47.pdfpdf19987932
025-2016 Vedlegg 02 Oppsummering av høringsuttalelser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/025-2016 Vedlegg 02 Oppsummering av høringsuttalelser.pdf025-2016 Vedlegg 02 Oppsummering av høringsuttalelser.pdfpdf146916

Sak 026-2016 Månedsrapport per mars 2016

026-2016 Månedsrapport mars 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/026-2016 Månedsrapport mars 2016.pdf026-2016 Månedsrapport mars 2016.pdfpdf72956
026-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter mars 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/026-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter mars 2016.pdf026-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter mars 2016.pdfpdf739177
026-2016 Vedlegg 02 Notat forskningsmidler 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/026-2016 Vedlegg 02 Notat forskningsmidler 2016.pdf026-2016 Vedlegg 02 Notat forskningsmidler 2016.pdfpdf35733

Sak 027-2016 Investeringsbudsjett 2016

027-2016 Investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/027-2016 Investeringsbudsjett 2016.pdf027-2016 Investeringsbudsjett 2016.pdfpdf129121
027-2016 Vedlegg 01 Protokoll drøftingsmøte om investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/027-2016 Vedlegg 01 Protokoll drøftingsmøte om investeringsbudsjett 2016.pdf027-2016 Vedlegg 01 Protokoll drøftingsmøte om investeringsbudsjett 2016.pdfpdf123933
027-2016 Vedlegg 02 Møteprotokoll fra ekstraordinært HAMU-møte 22.04.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/027-2016 Vedlegg 02 Møteprotokoll fra ekstraordinært HAMU-møte 22.04.16.pdf027-2016 Vedlegg 02 Møteprotokoll fra ekstraordinært HAMU-møte 22.04.16.pdfpdf82798

Sak 028-2016 Orientering om prosess for rekruttering av ny administrerende direktør

028-2016 Rekrutteringsprosess ny administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/028-2016 Rekrutteringsprosess ny administrerende direktør.pdf028-2016 Rekrutteringsprosess ny administrerende direktør.pdfpdf58797

Sak 029-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder

029-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf029-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfpdf50074
029-2016 Vedlegg 01 Referat SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 01 Referat SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.pdf029-2016 Vedlegg 01 Referat SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.pdfpdf563485
029-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 10.03.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 10.03.16.pdf029-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 10.03.16.pdfpdf39136
029-2016 Vedlegg 03 Høringsutkast Regional planstrategi 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 03 Høringsutkast Regional planstrategi 2016.pdf029-2016 Vedlegg 03 Høringsutkast Regional planstrategi 2016.pdfpdf212569
029-2016 Vedlegg 03a Høringsdokument.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 03a Høringsdokument.pdf029-2016 Vedlegg 03a Høringsdokument.pdfpdf1390485
029-2016 Vedlegg 04 Referat fra møte i SIKPU 02.02.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 04 Referat fra møte i SIKPU 02.02.16.pdf029-2016 Vedlegg 04 Referat fra møte i SIKPU 02.02.16.pdfpdf101814
029-2016 Vedlegg 04a Årsrapport 2015 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, SIKPU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 04a Årsrapport 2015 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, SIKPU.pdf029-2016 Vedlegg 04a Årsrapport 2015 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, SIKPU.pdfpdf1274513
029-2016 Vedlegg 05 Oversendelse - Tilsynsmelding 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 05 Oversendelse - Tilsynsmelding 2015.pdf029-2016 Vedlegg 05 Oversendelse - Tilsynsmelding 2015.pdfpdf84648
029-2016 Vedlegg 05a Tilsynsmelding2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 05a Tilsynsmelding2015.pdf029-2016 Vedlegg 05a Tilsynsmelding2015.pdfpdf6794530
029-2016 Vedlegg 06 Invitasjon Fagforbundet Reinsvoll 02.05.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 06 Invitasjon Fagforbundet Reinsvoll 02.05.16.pdf029-2016 Vedlegg 06 Invitasjon Fagforbundet Reinsvoll 02.05.16.pdfpdf127675
029-2016 Vedlegg 06a Respondentliste 02.05.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 06a Respondentliste 02.05.16.pdf029-2016 Vedlegg 06a Respondentliste 02.05.16.pdfpdf289373
029-2016 Vedlegg 07 Ledelsesrapport HSØ februar.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 07 Ledelsesrapport HSØ februar.pdf029-2016 Vedlegg 07 Ledelsesrapport HSØ februar.pdfpdf2746161
029-2016 Vedlegg 08 Referat fra møte referansegruppen 01.04.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 08 Referat fra møte referansegruppen 01.04.16.pdf029-2016 Vedlegg 08 Referat fra møte referansegruppen 01.04.16.pdfpdf212043
029-2016 Vedlegg 09 Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 09 Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene.pdf029-2016 Vedlegg 09 Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene.pdfpdf762602
029-2016 Vedlegg 10 Fratredelse administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/029-2016 Vedlegg 10 Fratredelse administrerende direktør.pdf029-2016 Vedlegg 10 Fratredelse administrerende direktør.pdfpdf300594

Sak 030-2016 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
28.04.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?