Styremøte 28.05.2015

Styremøte , 28.05.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på Valdres lokalmedisinske senter (VLMS), fra klokka 08.30 til klokka 15.00.

Når og hvor

Dato
28.05.2015 
Klokkeslett
08:30-15:00 

Saksliste

Sak 043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.04.15

043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.04.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.04.15.pdf043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.04.15.pdf

Sak 044-2015 Referat fra møte i Brukerutvalg 15.04.15

044-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.04.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/044-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.04.15.pdf044-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 14.04.15.pdf

Sak 045-2015 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel

045-2015 Lederavlønning 18.05.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/045-2015 Lederavlønning 18.05.15.pdf045-2015 Lederavlønning 18.05.15.pdf
045-2015 Vedlegg 1 Brev fra HOD 07.03.15 om nye retningslinjer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/045-2015 Vedlegg 1 Brev fra HOD 07.03.15 om nye retningslinjer.pdf045-2015 Vedlegg 1 Brev fra HOD 07.03.15 om nye retningslinjer.pdf

Sak 046-2015 Avklaring av eierforhold søsterblokken borettslag, Hamar

046-2015 Avklaring av eierforhold Søsteblokken borettslag, Hamar.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/046-2015 Avklaring av eierforhold Søsteblokken borettslag, Hamar.pdf046-2015 Avklaring av eierforhold Søsteblokken borettslag, Hamar.pdf
046-2015 Vedlegg 1 Avtale Søsterblokken borettslag.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/046-2015 Vedlegg 1 Avtale Søsterblokken borettslag.pdf046-2015 Vedlegg 1 Avtale Søsterblokken borettslag.pdf
046-2015 Vedlegg 2 OBOS-avtale.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/046-2015 Vedlegg 2 OBOS-avtale.pdf046-2015 Vedlegg 2 OBOS-avtale.pdf

Sak 047-2015 Tertialrapport 1. tertial 2015

047-2015-1 Tertialrapport 1-2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2015-1 Tertialrapport 1-2015.pdf047-2015-1 Tertialrapport 1-2015.pdf
047-2015-2 Tertialrapportering 2015 - 1.tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2015-2 Tertialrapportering 2015 - 1.tertial 2015.pdf047-2015-2 Tertialrapportering 2015 - 1.tertial 2015.pdf
047-2015-3 Vedlegg 1 Handlingsplan og risikomatrise 1.tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2015-3 Vedlegg 1 Handlingsplan og risikomatrise 1.tertial 2015.pdf047-2015-3 Vedlegg 1 Handlingsplan og risikomatrise 1.tertial 2015.pdf
047-2015-3 Vedlegg 2 Revidert årsplan for styremøter i 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2015-3 Vedlegg 2 Revidert årsplan for styremøter i 2015.pdf047-2015-3 Vedlegg 2 Revidert årsplan for styremøter i 2015.pdf
047-2015-3 Vedlegg 3 Omstilling og utvikling 2015-2016 divisjon Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/047-2015-3 Vedlegg 3 Omstilling og utvikling 2015-2016 divisjon Gjøvik.pdf047-2015-3 Vedlegg 3 Omstilling og utvikling 2015-2016 divisjon Gjøvik.pdf

Sak 048-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019

048-2015-1 Vedtak; Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/048-2015-1 Vedtak; Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf048-2015-1 Vedtak; Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf
048-2015-2 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/048-2015-2 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf048-2015-2 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf
048-2015-3 Vedlegg 1 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. ØLP 2016-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/048-2015-3 Vedlegg 1 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. ØLP 2016-2019.pdf048-2015-3 Vedlegg 1 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. ØLP 2016-2019.pdf

Sak 049-2015 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi – status mai 2015

049-2015 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/049-2015 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi.pdf049-2015 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi.pdf
049-2015 Vedlegg 1 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet - status 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/049-2015 Vedlegg 1 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet - status 2015.pdf049-2015 Vedlegg 1 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet - status 2015.pdf

Sak 050-2015 Oppfølging av antikorrupsjonsprogram fra Helse Sør-Øst i Sykehuset Innlandet

050-2015 Oppfølging av antikorrupsjonsprogram fra HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/050-2015 Oppfølging av antikorrupsjonsprogram fra HSØ.pdf050-2015 Oppfølging av antikorrupsjonsprogram fra HSØ.pdf
050-2015 Vedlegg 1 Sak 094-2014 Antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/050-2015 Vedlegg 1 Sak 094-2014 Antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdf050-2015 Vedlegg 1 Sak 094-2014 Antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdf
050-2015 Vedlegg 2 Oppfølging handlingsplan for å hindre misligheter.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/050-2015 Vedlegg 2 Oppfølging handlingsplan for å hindre misligheter.pdf050-2015 Vedlegg 2 Oppfølging handlingsplan for å hindre misligheter.pdf
050-2015 Vedlegg 3 Handlingsplan antikorrupsjonsprogram.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/050-2015 Vedlegg 3 Handlingsplan antikorrupsjonsprogram.pdf050-2015 Vedlegg 3 Handlingsplan antikorrupsjonsprogram.pdf

Sak 051-2015 Oppsigelse av avtale med Elling Fekjærs behandlingshjem

051-2015 Oppsigelse av avtale med Elling Fekjærs psykiatriske behandlingshjem.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2015 Oppsigelse av avtale med Elling Fekjærs psykiatriske behandlingshjem.pdf051-2015 Oppsigelse av avtale med Elling Fekjærs psykiatriske behandlingshjem.pdf
051-2015 Vedlegg 1 Avtale om Fekjær, 1982.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2015 Vedlegg 1 Avtale om Fekjær, 1982.pdf051-2015 Vedlegg 1 Avtale om Fekjær, 1982.pdf
051-2015 Vedlegg 2 Avtale Fekjær 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/051-2015 Vedlegg 2 Avtale Fekjær 2015.pdf051-2015 Vedlegg 2 Avtale Fekjær 2015.pdf

Sak 052-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

052-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf052-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
052-2015 Vedlegg 01 Innspill til utkast revisjonsrapport SI rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 01 Innspill til utkast revisjonsrapport SI rehabilitering.pdf052-2015 Vedlegg 01 Innspill til utkast revisjonsrapport SI rehabilitering.pdf
052-2015 Vedlegg 01a Endelig revisjonsrapport SI rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 01a Endelig revisjonsrapport SI rehabilitering.pdf052-2015 Vedlegg 01a Endelig revisjonsrapport SI rehabilitering.pdf
052-2015 Vedlegg 02 Omdømmemåling vår 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 02 Omdømmemåling vår 2015.pdf052-2015 Vedlegg 02 Omdømmemåling vår 2015.pdf
052-2015 Vedlegg 03 Ledelsesrapport fra administrerende direktør og økonomidirektør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 03 Ledelsesrapport fra administrerende direktør og økonomidirektør.pdf052-2015 Vedlegg 03 Ledelsesrapport fra administrerende direktør og økonomidirektør.pdf
052-2015 Vedlegg 04 Bekymring for utskrivningsklare paisienter.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 04 Bekymring for utskrivningsklare paisienter.PDF052-2015 Vedlegg 04 Bekymring for utskrivningsklare paisienter.PDF
052-2015 Vedlegg 05 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 30.04.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 05 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 30.04.15.pdf052-2015 Vedlegg 05 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 30.04.15.pdf
052-2015 Vedlegg 06 Høringsbrev om fritt behandlingsvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 06 Høringsbrev om fritt behandlingsvalg.pdf052-2015 Vedlegg 06 Høringsbrev om fritt behandlingsvalg.pdf
052-2015 Vedlegg 06a Høringsliste.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 06a Høringsliste.pdf052-2015 Vedlegg 06a Høringsliste.pdf
052-2015 Vedlegg 06b Høringsnotat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 06b Høringsnotat.pdf052-2015 Vedlegg 06b Høringsnotat.pdf
052-2015 Vedlegg 07 Gjestedialysetilbud.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 07 Gjestedialysetilbud.pdf052-2015 Vedlegg 07 Gjestedialysetilbud.pdf
052-2015 Vedlegg 08 Referat fra møte i DUR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 08 Referat fra møte i DUR.pdf052-2015 Vedlegg 08 Referat fra møte i DUR.pdf
052-2015 Vedlegg 09 Årsrapport 2014 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09 Årsrapport 2014 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.pdf052-2015 Vedlegg 09 Årsrapport 2014 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.pdf
052-2015 Vedlegg 09a Årsrapport SIKPU divisjon Eiendom og internservice.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09a Årsrapport SIKPU divisjon Eiendom og internservice.pdf052-2015 Vedlegg 09a Årsrapport SIKPU divisjon Eiendom og internservice.pdf
052-2015 Vedlegg 09b Årsrapport SIKPU divisjon Elverum-Hamar.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09b Årsrapport SIKPU divisjon Elverum-Hamar.pdf052-2015 Vedlegg 09b Årsrapport SIKPU divisjon Elverum-Hamar.pdf
052-2015 Vedlegg 09c Årsrapport SIKPU divisjon Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09c Årsrapport SIKPU divisjon Gjøvik.pdf052-2015 Vedlegg 09c Årsrapport SIKPU divisjon Gjøvik.pdf
052-2015 Vedlegg 09d Årsrapport SIKPU divisjon Hab-Rehab.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09d Årsrapport SIKPU divisjon Hab-Rehab.pdf052-2015 Vedlegg 09d Årsrapport SIKPU divisjon Hab-Rehab.pdf
052-2015 Vedlegg 09e Årsrapport SIKPU divisjon Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09e Årsrapport SIKPU divisjon Kongsvinger.pdf052-2015 Vedlegg 09e Årsrapport SIKPU divisjon Kongsvinger.pdf
052-2015 Vedlegg 09f Årsrapport SIKPU divisjon Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09f Årsrapport SIKPU divisjon Lillehammer.pdf052-2015 Vedlegg 09f Årsrapport SIKPU divisjon Lillehammer.pdf
052-2015 Vedlegg 09g Årsrapport SIKPU divisjon Medisinsk service.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09g Årsrapport SIKPU divisjon Medisinsk service.pdf052-2015 Vedlegg 09g Årsrapport SIKPU divisjon Medisinsk service.pdf
052-2015 Vedlegg 09h Årsrapport SIKPU divisjon Prehospitale tjenester.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09h Årsrapport SIKPU divisjon Prehospitale tjenester.pdf052-2015 Vedlegg 09h Årsrapport SIKPU divisjon Prehospitale tjenester.pdf
052-2015 Vedlegg 09i Årsrapport SIKPU divisjon Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09i Årsrapport SIKPU divisjon Tynset.pdf052-2015 Vedlegg 09i Årsrapport SIKPU divisjon Tynset.pdf
052-2015 Vedlegg 09j Årsrapport SIKPU divsjon Psykisk helsevern.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 09j Årsrapport SIKPU divsjon Psykisk helsevern.pdf052-2015 Vedlegg 09j Årsrapport SIKPU divsjon Psykisk helsevern.pdf
052-2015 Vedlegg 10 Kontaktforum samhandlingsreformen 150424.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 10 Kontaktforum samhandlingsreformen 150424.pdf052-2015 Vedlegg 10 Kontaktforum samhandlingsreformen 150424.pdf
052-2015 Vedlegg 11 Årlig melding 2014 Sykehuset Innlandet -innhenting av tilleggsopplysninger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 11 Årlig melding 2014 Sykehuset Innlandet -innhenting av tilleggsopplysninger.pdf052-2015 Vedlegg 11 Årlig melding 2014 Sykehuset Innlandet -innhenting av tilleggsopplysninger.pdf
052-2015 Vedlegg 12 Godkjent referat OSU 120315.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 12 Godkjent referat OSU 120315.pdf052-2015 Vedlegg 12 Godkjent referat OSU 120315.pdf
052-2015 Vedlegg 12a Referat OSU-møte 29.04.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 12a Referat OSU-møte 29.04.15.pdf052-2015 Vedlegg 12a Referat OSU-møte 29.04.15.pdf
052-2015 Vedlegg 13 Evaluering av prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/052-2015 Vedlegg 13 Evaluering av prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013.pdf052-2015 Vedlegg 13 Evaluering av prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013.pdf

Sak 053-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.