Styremøte 28.05.2015

Styremøte, 28.05.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på Valdres lokalmedisinske senter (VLMS), fra klokka 08.30 til klokka 15.00.

Når og hvor

Dato
28.05.2015 
Klokkeslett
08:30-15:00

Saksliste

Sak 043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.04.15

Sak 044-2015 Referat fra møte i Brukerutvalg 15.04.15

Sak 045-2015 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel

Sak 046-2015 Avklaring av eierforhold søsterblokken borettslag, Hamar

Sak 047-2015 Tertialrapport 1. tertial 2015

Sak 048-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019

Sak 049-2015 Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi – status mai 2015

Sak 050-2015 Oppfølging av antikorrupsjonsprogram fra Helse Sør-Øst i Sykehuset Innlandet

Sak 051-2015 Oppsigelse av avtale med Elling Fekjærs behandlingshjem

Sak 052-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

Sak 053-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?