Styremøte 30.09.2016

Styremøte, 30.09.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.15 og avsluttes klokka 15.00.

Styredokumenter

059-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.09.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/059-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.09.16.pdf059-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.09.16.pdfpdf121210
060-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.09.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/060-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.09.16.pdf060-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.09.16.pdfpdf142906
061-2016 Styrets involvering i kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/061-2016 Styrets involvering i kvalitet og pasientsikkerhet.pdf061-2016 Styrets involvering i kvalitet og pasientsikkerhet.pdfpdf62349
061-2016 Vedlegg 01 Styresak pasientsikkerhet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/061-2016 Vedlegg 01 Styresak pasientsikkerhet.pdf061-2016 Vedlegg 01 Styresak pasientsikkerhet.pdfpdf731607
061-2016 Vedlegg 02 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/061-2016 Vedlegg 02 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.pdf061-2016 Vedlegg 02 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfpdf636712
062-2016 2. tertialrapport 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/062-2016 2. tertialrapport 2016.pdf062-2016 2. tertialrapport 2016.pdfpdf813486
062-2016 Vedlegg 01 Omstillingstiltak per divisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/062-2016 Vedlegg 01 Omstillingstiltak per divisjon.pdf062-2016 Vedlegg 01 Omstillingstiltak per divisjon.pdfpdf240371
062-2016 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/062-2016 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring.pdf062-2016 Vedlegg 02 Handlingsplan for virksomhetsstyring.pdfpdf74667
063-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf063-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfpdf47575
063-2016 Vedlegg 01 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Vedlegg 01 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016.PDF063-2016 Vedlegg 01 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016.PDFpdf363080
063-2016 Vedlegg 01a Tilleggsdokument etter Stortingets behandling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Vedlegg 01a Tilleggsdokument etter Stortingets behandling.pdf063-2016 Vedlegg 01a Tilleggsdokument etter Stortingets behandling.pdfpdf712877
063-2016 Vedlegg 01b Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Vedlegg 01b Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdf063-2016 Vedlegg 01b Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.pdfpdf1211012
063-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.09.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.09.16.pdf063-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.09.16.pdfpdf26626
063-2016 Vedlegg 03 Landsomfattende tilsyn med behandling av sepsis.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Vedlegg 03 Landsomfattende tilsyn med behandling av sepsis.pdf063-2016 Vedlegg 03 Landsomfattende tilsyn med behandling av sepsis.pdfpdf161072
063-2016 Vedlegg 04 Oppfølging av divisjon Kongsvinger etter mortalitetsundersøkelsen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/063-2016 Vedlegg 04 Oppfølging av divisjon Kongsvinger etter mortalitetsundersøkelsen.pdf063-2016 Vedlegg 04 Oppfølging av divisjon Kongsvinger etter mortalitetsundersøkelsen.pdfpdf116596

Når og hvor

Dato
30.09.2016 
Klokkeslett
09:15-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?