Styreseminar og -møte

Styremøte , 16.06.2017

Styreseminar og -møte for Sykehuset Innlandet holdes i Elverum. Styreseminaret holdes ved SI Elverum, men styremøtet holdes på Terningen Arena. Styreseminaret starter 09.00 og styremøte starter klokka 12.00.Agenda


08.45 Oppmøte for styreseminaret
Oppmøte ved hovedinngangen på SI Elverum

09. 00 Orientering og omvisning på dialysen


10.00 Orientering og omvisning om behandlingshjelpemidler  

11. 00 Lunsj - kantina på SI Elverum

12.00  Styremøte Terningen Arena, Elverum

15.00 Slutt 

Styresaker og dokumenter

Sak 053-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.05.2017

053-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.05.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/053-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.05.2017.pdf053-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.05.2017.pdf

Sak 054-2017  Månedsrapport per mai 2017

054-2017 Månedsrapport mai 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/054-2017 Månedsrapport mai 2017.pdf054-2017 Månedsrapport mai 2017.pdf
054-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/054-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2017.pdf054-2017 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2017.pdfSak 055-2017 Fremleggelse av høringsuttalelser i idéfasen 

Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet

055-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/055-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet.pdf055-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet.pdf
055-2017-1 Vedlegg 01 Oppsummering av høringsuttalelser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/055-2017-1 Vedlegg 01 Oppsummering av høringsuttalelser.pdf055-2017-1 Vedlegg 01 Oppsummering av høringsuttalelser.pdf


Sak 056-2017  Etablering av desentralisert spesialisthelsetjenester på Hadeland

Og styrking av lokalmedisinsk senter i Nord-Gudbrandsdal og i Valdres.

056-2017 Etablering av desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/056-2017 Etablering av desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland.pdf056-2017 Etablering av desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland.pdf
056-2017 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/056-2017 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf056-2017 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf


Sak 057-2017  Orienteringer fra administrerende direktør

057-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/057-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf057-2017 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf
057-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/057-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport HSØ.pdf057-2017 Vedlegg 01 Ledelsesrapport HSØ.pdf
057-2017 Vedlegg 02 Notat om konsekvenser av manglende avtalelojalitet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/057-2017 Vedlegg 02 Notat om konsekvenser av manglende avtalelojalitet.pdf057-2017 Vedlegg 02 Notat om konsekvenser av manglende avtalelojalitet.pdf
057-2017 Vedlegg 03 Tildeling av forskningsmidler i SI 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2017-06/057-2017 Vedlegg 03 Tildeling av forskningsmidler i SI 2017.pdf057-2017 Vedlegg 03 Tildeling av forskningsmidler i SI 2017.pdf


Sak 058-2017 Eventuelt


Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
16.06.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Styreseminaret holdes på SI Elverum
Styremøtet holdes på Terningen Arena
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.