Sykelig overvekt mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Vår og høst, kl. 10-14 , Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger

Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målgruppe

Kurset er for pasienter med: BMI >35 med livsstilsrelaterte følgesykdommer (diabetes, hjerte-/karlidelser, artrose) eller BMI >40.  Alder 18-65 år.   

Sted og tid

SI Kongsvinger Medisinsk poliklinikk 4.etg.
Kurset går 2 ganger i året - vår og høst.
Kurset går over 2 dager med en ukes mellomrom fra kl 10 -14.

Tema på kursdagene

Livsstilssykdommer, mat og spisevaner, kropp og bevegelse.

Følgende faggrupper vil delta i kurset: Endokrinolog/lege, sykepleier
Samarbeid med fysioterapeut og frisklivssentralene i Hedmark.

Hensikten med kurset er å gi motivasjon, støtte, oppmuntring og veiledning til langsiktig livsstilsendringer i samarbeid med fastlege og/ eller frisklivssentraler.
Du vil treffe andre med samme sykdom og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer.
I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og gi informasjon. Du tilbys en individuell samtale med sykepleier i etterkant av kurset.

Egenandel og reise

Det er egenandel for kurset og på eventuelle individuelle samtaler dersom du ikke har frikort. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.

Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Helsenorge.no eller ring 915 05 515.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlegen eller fra behandlede lege og sendes til:
SI Kongsvinger
Medisinsk poliklinikk
Postboks 901, 2226 Kongsvinger


I forkant av kurset vil du bli innkalt til en samtale med sykepleier.

Når og hvor

Tid
Vår og høst, kl. 10-14
Klokkeslett
 
Sted
SI Kongsvinger
  
Arrangør
Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger
 
Kontakt
Medisinsk poliklinikk
Tlf: 62887287/80
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.