Systematisk tekstkondensering

Fagseminar , 04.02.2019

En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.

Særlig gjelder dette for kvalitative forskningsmetoder, som av utenforstående ofte betegnes som «subjektiv synsing». Følger vi en etablert prosedyre er det lettere å finne frem i materialet, samtidig som vi skal være åpne for nye spor og inntrykk. Analysen krever både nærhet og distanse, og vi skal forene kreativ logikk og ryddige fremgangsmåter.
Det finnes en rekke etablerte metoder for analyse av kvalitative data. På dette seminaret skal vi gjennomgå systematisk tekstkondensering som eksempel på en metode for tematisk tverrgående analyse. Dette er en pragmatisk strategi som er godt egnet så vel for nybegynnere som for mer erfarne forskere innen helse- og sosialfaglig kvalitativ forskning. Innsikt i grunnleggende vitenskapsteoretiske forutsetninger for fortolkende forskningsstrategier er en forutsetning.

Deltakelse på seminaret forutsetter ikke forhåndslesing. Systematisk tekstkondensering presenteres imidlertid grundig her:
• Malterud K. Systematic text condensation: a strategy for qualitative analysis. Scandinavian journal of public health. 2012;40(8):795-805.
• Malterud K. Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget; 2017.

Tid og sted

Mandag 4. februar 2019, kl. 10.00–15.00
Sykehuset Innlandets administrasjonssenter i Brumunddal, møterom Buttekvern 2

Målgruppe

Forskere innen helse- og sosialfag med noe bakgrunnskunnskap og erfaring med kvalitative forskningsmetoder. Studenter som er i gang med eller har konkrete planer om å gjennomføre kvalitative studier.

Påmelding

Påmeldingsfrist 1. januar 2019. Seminaret er gratis.

Det er satt et tak på 50 deltakere, etter løpende påmelding.

Program

10.00 Velkommen, kort presentasjonsrunde
10.15 Analyse av kvalitative data – noen grunnprinsipper
10.30 Systemastisk tekstkondensering
12.30 Lunsj (kantine er tilgjengelig)
13.15 Veivalg, utfordringer og teoretiske perspektiver i analysearbeidet
14.30 Oppsummering og avrunding

Foreleser Kirsti Malterud

Kirsti Malterud, forsker 1 ved NORCE Research og professor II i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, har utviklet denne analysemetoden. Hun vil innlede om bakgrunn, metodiske forutsetninger og praktisk fremgangsmåte. Det blir god tid til spørsmål og diskusjon.Når og hvor

Dato
04.02.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Sykehuset Innlandet
Furnesveien 26
2380 Brumunddal
 
Kontakt
Professor Arild Granerud, Høgskolen i Innlandet,
arild.granerud@inn.no
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz, Sykehuset Innlandet,
ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no
 
Mer informasjon
ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.