HELSENORGE

Temamøte: Akuttmedisin - når det haster!

Møter og administrativt, 28.04.2017

Sykehuset Innlandet arrangerer temamøter i høringsperioden om fremtidig sykehusstruktur. Tredje tema er utviklingen av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Program

Fremtidens akuttmedisinske tjenester
Hvordan bør de være?

  • Pål Madsen, medlem i Akuttutvalget og fagsjef ved Luftambulansetjenesten ANS

«Vil millioner dø uten apotek i Utvika?»
– Refleksjoner rundt sykehusstruktur og akuttemdisinske tjenester utenfor sykehus

  • Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege i Loppa kommune i Finnmark og tidligere stortingsrepresentant og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité

Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet
– I dag og i fremtiden

  • Dag Frode Kjernlie, avdelingssjef, divisjon Prehospitale tjenester

Prehospital bedømmingsressurs (avklaringsambulanse)
– I grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
Erfaringer fra prosjekt i Värmlands Län i Sverige

  • Gert Johansson, Ambulanschef Hagfors/Munkfors, Funktionsansvarlig Bedömningsenheten, Ambulanssjukvården Landstinget i Värmland

Målgruppe

Lederse og fagpersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og andre interesserte.

Påmelding

Send elektronisk påmelding innen 25. april med navn, e-postadresse og mobilnummer.

Elektronisk påmelding

Se direkte

Se strømming av temamøtet her

Når og hvor

Dato
28.04.2017 
Klokkeslett
09:00-12:00
Sted
Auditoriet
Terningen Arena
Elverum
 
Fant du det du lette etter?