HELSENORGE

Temamøte: Felles sykehus for psykisk helsevern, rus og somatikk?

Møter og administrativt, 27.04.2017

Sykehuset Innlandet arrangerer temamøter i høringsperioden om fremtidig sykehusstruktur. Tema på det andre møtet vil være behovet for å samlokalisere behandlingstilbud innen psykisk helse, rus og somatikk.

Program

Samlokalisering av psykisk helse og somatikk
Hvorfor er det viktig og riktig?
Erfaringer fra det nye sykehuset i Østfold

 • Irene Dahl Andersen, viseadministrerende direktør, Sykehuset Østfold

Samspill psykisk helse og somatikk
Fire perspektiver om utfordringer og muligheter

 • Indremedisin
  Roald Torp, avdelingsoverlege, SI Hamar

 • Barn og ungdom
  Pål Christensen, avdelingsoverlege, SI Lillehammer

 • Alderspsykiatri
  Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, divisjon Psykisk helsevern

 • Rusbehandling
  Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen, avdelingsoverlege, divisjon Psykisk helsevern

Helhetlig behandling
Erfaringer fra en psykisk helsetjeneste i somatisk sykehus

 • Nina Lang, enhetsleder/psykologspesialist, Diakonhjemmet sykehus

Målgruppe

Ledere og fagpersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og andre interesserte.

Påmelding

Send elektronisk påmelding innen 25. april med navn, e-postadresse og mobilnummer.

Elektronisk påmelding

Når og hvor

Dato
27.04.2017 
Klokkeslett
15:30-18:30
Sted
Brumunddal
Møterom Buttekvern
 
Fant du det du lette etter?