Terapi perinatal

Kurs, 18.10.2017-19.10.2017

Terapi og støtte til gravide, spedbarn og foreldre

Det er lagt opp til to dagerskurs for behandlere som kommer i kontakt med gravide, sped- og småbarnsforeldre med psykiske problemer, ruslidelse eller store psykososiale belastninger.

Kurset er ledd i implementering av behandlingslinjen for gravide, sped- og småbarn med psykososiale belastninger og tjenesteavtale nummer 6 om svangerskapsomsorg og samhandling mellom Sykehuset Innlandet og kommunene

Sted og tid

Kommunestyresalen, Hamar kommune 18. og 19. oktober klokka 09.00 -15.00.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent som spesialisering og vedlikeholdsaktivitet av lege og psykologforeningen.

Mål

Øke faglig kompetanse hos behandlere og styrke samhandling mellom tjenester - til beste for barn og foreldre.

Temaer for dagen

 • Svangerskapets- og foreldreskapets psykologi livsfasens unike terapeutiske muligheter
 • Hvordan psykisk lidelse og ruslidelse påvirker foreldreskap og omsorgskompetanse
 • Prinsipper i forberedende og forebyggende terapi med gravide og fedre, inkludert simulere prenatal tilknytning
 • Å legge til rette for den gode samtalen/terapi med fokus på endring
 • Spedbarnets omsorgsbehov og konsekvenser av omsorgssvikt
 • Foreldre-barn-behandling i familier utsatt for traumer, vold og konflikt
 • Pappastøtte og parforhold
 • Bruken av Mamma Mia - en nettbasert ressurs for gravide
 • Felles forståelse? Utfordringer og muligheter til tverrfaglig samarbeid
 • Omsorg og egenomsorg i arbeidet med sårbare små i problembelastende familier
 • Kurset vil veksle mellom undervisning og praktiske øvelser

Pris og påmelding

Kr. 500,- inkludert lunsj

Påmeldingsfrist 01.10.17. Begrensede antall plasser

Påmeldingsskjema

Når og hvor

Dato
18.10.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Kommunestyresalen, Hamar kommune, Vangsveien 51, 2317 Hamar
 
Arrangør
Divisjon Psykisk helsevern, Stabsområde fag Sykehuset Innlandet med støtte fra Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og samarbeid emd R-BUP Sør-Øst 
Innlegg fra
Psykologspesialistene Gro Vatne Brean, Nina Sanner, Filip Drozd og Kerstin Söderström 
Kontakt