TID

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 28.02.2018-01.03.2018 , Alderspsykiatrisk forskningssenter

Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

Tid og sted

28. februar og 1. mars 2018

Scandic Gardermoen
Adresse: Gardermoen Næringspark
Telefon: 63 92 66 00
E-post: gardermoen@scandichotels.com
www.scandichotels.no

Målgruppe

Sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell med høyskoleutdanning som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver.

Pris og påmeldingsinformasjon

3 600 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te)
Ved deltakelse på fellesmiddag blir det tillegg på kr 425,-

Påmelding innen 12. januar 2018. Antall plasser: 30

OBS!
For ansatte i Sykehuset Innlandet og der deltaker ha tilsendt faktura, bruk denne lenken

Overnatting bestilles og dekkes av kursdeltaker. Et begrenset antall rom er holdt av ved Scandic Gardermoen inntil 29. januar 2018.

Godkjenning

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Program 28. februar

09.30 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)
10.00 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens
10.45 Pause
11.00 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens, behandling
11.45 Pause
12.00 Personsentrert omsorg i praksis
12.45 Lunsj
13.30 Kognitiv terapi – en introduksjon
14.15 Pause
14.30 Opplæring i TID-modellen
15.15 Pause
15.30 Forts.: Opplæring i TID-modellen
16.30 Dagen avsluttes
19.00 Felles middag

Program 1. mars

08.30 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)
10.30 Pause
10.45 TID-administratorrollen
11.30 Lunsj
12.30 Gjennomføringen av TID-refleksjonsmøte (øvelse)
13.15 Pause
13.30 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver
15.30 Dagen avsluttes

Oppfølging i etterkant

Kursdeltakerne skal i etterkant innlevere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.
Man får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer etter kurset. Kursledelsen vil ta kontakt i etterkant for opp-
følging, og vil være tilgjengelig for spørsmål.


Les mer om TID-modellen på hjemmesiden
www.tidmodell.no

Når og hvor

Dato
28.02.2018-01.03.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30 
Sted
Scandic Gardermoen
Adresse: Gardermoen Næringspark
 
Arrangør
Alderspsykiatrisk forskningssenter
 
Kontakt
Spesialsykepleier Anette Væringstad,
telefon 995 40 470
Lege/forsker Bjørn Lichtwarck,
telefon 975 23 048
 
Mer informasjon
Anette.Vaeringstad@sykehuset-innlandet.no  

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det vil si en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.