TID

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 28.02.2018-01.03.2018, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

Tid og sted

28. februar og 1. mars 2018

Scandic Gardermoen
Adresse: Gardermoen Næringspark
Telefon: 63 92 66 00
E-post: gardermoen@scandichotels.com
www.scandichotels.no

Målgruppe

Sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell med høyskoleutdanning som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver.

Pris og påmeldingsinformasjon

3 600 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te)
Ved deltakelse på fellesmiddag blir det tillegg på kr 425,-

Påmelding innen 19. februar 2018. Antall plasser: 30

Påmeldingslenke for deltaker som må ha faktura/ansatt i SI

Overnatting bestilles og dekkes av kursdeltaker. Et begrenset antall rom er holdt av ved Scandic Gardermoen inntil 29. januar 2018.

Godkjenning

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Program 28. februar

09.30 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)
10.00 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens
10.45 Pause
11.00 Personsentrert omsorg i praksis
11.45 Pause
12.00 Kognitiv terapi – en introduksjon
12.45 Lunsj
13.30 Opplæring i TID-modellen
14.15 Pause
14.30 Forts.: Opplæring i TID-modellen
15.15 Pause
15.30 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)
16.30 Dagen avsluttes
19.00 Felles middag

Program 1. mars

08.30 TID-administratorrollen
10.30 Pause
10.45 Forts.: TID-administratorrollen
11.30 Lunsj
12.30 Gjennomføringen av TID-refleksjonsmøte (øvelse)
13.15 Pause
13.30 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver
15.30 Dagen avsluttes

Oppfølging i etterkant

Kursdeltakerne skal i etterkant innlevere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.
Man får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer etter kurset. Kursledelsen vil ta kontakt i etterkant for opp-
følging, og vil være tilgjengelig for spørsmål.


Les mer om TID-modellen på hjemmesiden
www.tidmodell.no

Når og hvor

Dato
28.02.2018-01.03.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Scandic Gardermoen
Adresse: Gardermoen Næringspark
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
 
Kontaktinformasjon
Spesialsykepleier Anette Væringstad,
telefon 995 40 470
Lege/forsker Bjørn Lichtwarck,
telefon 975 23 048
 
Mer informasjon
Anette.Vaeringstad@sykehuset-innlandet.no  

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det vil si en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Fant du det du lette etter?