TID

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 11.09.2019-12.09.2019, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

Tid og sted

11. og 12. september 2019

Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport
Adresse: Hans Gaarders veg 15,
2060 Gardermoen
Telefon: 63 94 94 00 / 63 94 94 94
E-post: cl.osloairport@choice.no
Nettside: www.clarionosloairport.no

Overnatting bestilles og dekkes av kursdeltaker.
Vi anbefaler å bestille rom i god tid.

Målgruppe

Sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell med høyskoleutdanning som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Pris og påmeldingsinformasjon

3 500 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te)
Ved deltakelse på fellesmiddag blir det tillegg på kr 450,-

Påmelding innen 9. august 2019 . Antall plasser: 30

Påmeldingen er bindende f.o.m. seks uker før kurset arrangeres.

Godkjenning

Kurset er godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Program 11. september

09.00 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)
09.30 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning
10.15 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens
11.00 Pause
11.15 Personsentrert omsorg i praksis
11.45 Pause
12.00 Kognitiv terapi – en introduksjon
13.00 Lunsj
13.45 Opplæring i TID-modellen
14.30 Pause
14.45 Opplæring i TID-modellen
15.30 Pause
15.45 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)
16.30 Pause
16.45 Opplæring i TID-modellen
17.30 Dagen avsluttes
20.00 Felles middag


Program 12. september

08.30 TID-administratorrollen
09.15 Pause
09.30 Gjennomgang og presentasjon av TID-refleksjonsmøte
10.30 Pause
10.45 TID-refleksjonsmøte, praktisk øvelse og gjennomføring
11.30 Lunsj
12.30 TID-refleksjonsmøte, praktisk øvelse og gjennomføring
13.45 Pause
14.00 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver
15.30 Dagen avsluttes

Oppfølging i etterkant

Kursdeltakerne skal i etterkant innlevere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.
Man får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer etter kurset. Kursledelsen vil ta kontakt i etterkant for oppfølging, og vil være tilgjengelig for spørsmål.


Les mer om TID-modellen på hjemmesiden
www.tidmodell.no

Når og hvor

Dato
11.09.2019-12.09.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport
Adresse: Hans Gaarders veg 15,
2060 Gardermoen
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
 
Kontaktinformasjon
Spesialsykepleier Anette Væringstad,
telefon 995 40 470
Lege/forsker Bjørn Lichtwarck,
telefon 975 23 048
 
Mer informasjon
Anette.Vaeringstad@sykehuset-innlandet.no  

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det vil si en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.