TID erfaringssamling

Oppfriskning og erfaringssamling  - refleksjon om utfordrende adferd ved demens.

Målgruppe

Tidligere deltakere på kursholderkurs, TID-administratorer,
ledere, sykehjemsleger og andre som har deltatt på TID-basiskurs.

Påmelding

Elektronisk påmelding innen 18. februar 2021 -
Kursavgift (fysisk oppmøte): kr. 850,- (inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te)
Digitalt deltakelse, påmeldingsavgift kr. 450,-

Påmeldingslenke

Påmeldingen er bindende f.o. m. ti uker før seminaret arrangeres. Antall plasser: 100

Godkjenning

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi med 6 timer.

Allmennmedisin: godkjent med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen, for leger.
Alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 6 timer som valgfritt kurs, for leger.

Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

 

Program

Agenda

09.00 Velkommen

09.15 Oppfriskning og nytt om TID

09.45 Prinsipper fra Kognitiv terapi for å håndtere arbeidslivets utfordringer

10.30 Pause

10.45 Vold i sykehjem, hvorfor TID virker

11.30 Erfaring ved innføring og bruk av TID fra praksisfeltet

12.00 Lunsj

13.00 Hvorfor er leder viktig ved bruk av TID

14.00 Hva sier forskning om innføring og vedlikehold av TID

14.30 Pause

14.45 Erfaringsgrupper, vi utveksler erfaringer

15.15 Avslutning og oppsummering

Det tas forbehold om endring i programmet

Se mer informasjon om TID-modellen på www.tidmodell.no

Fant du det du lette etter?