TID kursholderkurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.11.2020-05.11.2020, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

Les mer om TID-modellen på www.tidmodell.no

Før kurset anbefales det å gjøre seg kjent med TID-manualen og TID-filmen

Tid og sted

4.-5. november 2020

Park Inn by Radisson, Oslo Airport Hotel West
Museumsveien 26, 2060 Gardermoen
Telefon: +47 639 49 500
E-post: www.parkinnhotell.no/airport-hotel-oslo-west

Målgruppe

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Pris og påmeldingsinformasjon

3 500 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te)
Ved deltakelse på fellesmiddag blir det et tillegg på kr 450,- . Meld fra ved påmelding om du skal delta på festmiddagen.


Påmeldingsfrist er 5. oktober 2020
Antall plasser: 30
Påmeldingen er bindende f.o.m. seks uker før kurset arrangeres.

Overnatting
Bestilles og dekkes av kursdeltaker. Vi anbefaler å bestille rom i god tid.

Godkjenning

Kurset er godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi.
Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs.
Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Program 4. november

09.00 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)

09.30 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning

10.15 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens

11.00 Pause

11.15 Personsentrert omsorg i praksis

11.45 Pause

12.00 Kognitiv terapi – en introduksjon

13.00 Lunsj

13.45 Opplæring i TID-modellen

14.30 Pause

14.45 Opplæring i TID-modellen

15.30 Pause

15.45 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)

16.30 Pause

16.45 Opplæring i TID-modellen

17.30 Dagen avsluttes

20.00 Felles middag


Program 5. november

08.20 Velkommen – oppsummering fra dag1

08.30 TID-administratorrollen

09.15 Pause

09.30 Gjennomgang og presentasjon av TID-refleksjonsmøte

10.30 Pause

10.45 TID-refleksjonsmøte, praktisk øvelse og gjennomføring

11.30 Lunsj

12.30 TID-refleksjonsmøte, praktisk øvelse og gjennomføring

13.45 Pause

14.00 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver

15.30 Dagen avsluttes

Oppfølging i etterkant

Kursdeltakerne skal i etterkant innlevere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.

Man får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer etter kurset.

Kursledelsen vil ta kontakt i etterkant for oppfølging, og vil være tilgjengelig for spørsmål.

Når og hvor

Dato
04.11.2020-05.11.2020 
Klokkeslett
08:15-15:30
Sted
Park Inn by Radisson; Oslo Airport Hotel West; Gardermoen
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
 
Kontaktinformasjon
Spesialsykepleier Anette Væringstad,
telefon 995 40 470
Lege PhD/forsker Bjørn Lichtwarck,
telefon 975 23 048
 
Mer informasjon
Anette.Vaeringstad@sykehuset-innlandet.no  

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det vil si en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Fant du det du lette etter?