TIPS familieskole

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.10.2017-24.10.2017

Kurset, med oppstart i oktober, er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende.

De nye nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet: ”Utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser” anbefaler psykoedukativt/kunnskapsformidlende familiearbeid ved behandling av psykose på grunn av redusert tilbakefall, bedre compliance og bedre prognose for pasienten.

Kurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianse- og krisesamtaler med pasienter og familiemedlemmer/pårørende. Man får opplæring i samtalemetodikk og problemløsningsmetodikk for å kunne gjennomføre enkelfamiliearbeid samt og kunne drive en flerfamiliegruppe med inntil fem pasienter og deres familiemedlemmer.

Kurset vil også gi kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker og hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste.


Kurs og påmeldingsinformasjon

Kurset er gratis og vil gå over seks dager med to dager i hver uke i tre uker. Det vil også bli trening i SIM-lab mellom undervisningssamlingene. Deltakere fra Familiestøtteprogrammet har fortrinnsrett på plassene, men ansatte fra kommune og sykehuspsykiatri oppfordres til å melde seg på.

Kursdager: 23.-24.10, 16.-17.11, 4.-5.12 

Alle kursdager er obligatoriske, og kursbevis mottas kun dersom alle kursdager er fullført. Etter endt kurs forplikter man seg til å delta på veiledning en gang i måneden i minimum et år. Ditt arbeidssted skal legge til rette for at du skal kunne starte gruppe etter endt kurs.

Lunsj påkostes selv. Antall deltakere: 40

 

Arrangør

Kurset arrangeres av Sykehuset Innlandet i samarbeid med TIPS Sør-Øst ved Hilde Kristin A. Aam, TIPS Sykehuset Innlandet og Inger Stølan Hymer, TIPS Sør-Øst

Program


23. oktober

09.00 Presentasjon av kursledere og kursdeltakere. Praktiske opplysninger.

09.30 Psykoedukativt / kunnskapsformidlende familiesamarbeid i enkeltfamilie- og flerfamiliegruppe. Presentasjon av forskningsmessig bakgrunn, retningslinjer og manual for et optimalt familietilbud ved psykose.

10.15 Pause

10.30 Alliansesamtaler, struktur og kommunikasjonsregler.

11.30 Lunsj

12.00 Demonstrasjon, øvelser/rollespill av metoder i aktiv lytting i alliansesamtaler.

14.30 Pause

14.45 Genogram – kartlegging av flergenerasjonsperspektivet. Kartleggingsmetode av familiens belastninger, nettverk, ressurser og tidslinje.


24. oktober

09.00 Psykose og psykoseproblematikk.

09.45 Pause

10.00 Psykose og psykoseproblematikk.

10.45 Pause

11.00 Tilbakefallstegn.

11.45 Lunsj

12.45 Rollespill alliansesamtaler

13.45 Pause

14.00 Kognitive vansker ved psykose.

Hjemmeoppgave: genogram


16. november

09.00 Oppstart av enkeltfamilie. 1. gruppemøte: Personlig presentasjon.

09.45 Pause

10.00 Problemløsning i enkeltfamilie ved bruk av aktiv lytting, positiv reformulering, struktur og psykoedukasjon inn i familiens situasjon. Demonstrasjon av problemløsning i enkeltfamiliegruppe.

11.30 Lunsj

12.00 Øvelser og rollespill av problemløsning.

Hjemmeoppgave til i morgen.Forberede 1. gruppemøte: Personlig presentasjon.


17. november

09.00 Rollespill av oppstart av enkeltfamilie. 1. gruppemøte: Personlig presentasjon.

11.30 Lunsj

12.00 Undervisning for pasienter og familiemedlemmer. Tilrettelegging og innhold.

12.45 Pause

13.00 Presentasjon fra praksis.

14.00 Pause

14.15 Erfaringer fra pasient og familiemedlemmer.


4. desember

09.00 Oppstart og betingelser for gjennomføring av et systematisk kunnskapsformidlende tilbud.

09.45 Pause

10.00 Evalueringsinstrument og tilfredshetsmålinger. Gjennomgang av anbefalte instrumenter og bruken av disse.

11.30 Lunsj

12.00 Rollespill problemløsning


5. desember

09.00 Tidslinje PEF.

09.45 Pause

10.00 Rollespill av PE enfamiliegruppe.

12.00 Lunsj

12.30 Rollespill av PE enfamiliegruppe.

14.30 Pause

14.45 Evaluering og utdeling av kursbevis. Forbehold om små endringer i programmet.

Når og hvor

Dato
23.10.2017-24.10.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00 23.-24.10, 16.-17.11, 4.-5.12
Sted
Sykehuset Innlandet
Furnesveien 26
2380 Brumunddal
 
Arrangør
TIPS Sør-Øst og Sykehuset Innlandet 
Fant du det du lette etter?