TIPS nettverksmøte

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 06.03.2020

Erlend Mork foreleser om følelsesreguleringssvikt og selvdestruktiv atferd hos personer med psykose.

Tid og sted

6 . mars 2020,10.00-14.15 Moelv, Bakvendtland 2. etg.

Videokonferanse

Flerpartskonferanse: 997483 eller 997483@vm.nhn.no

Foreleser - Erlend Mork, psykologspesialist/PhD

Erlend er spesialist i klinisk voksenpsykologi med erfaring fra akuttavdeling og poliklinikk. Erlend er ansatt ved TIPS Sør-Øst. Han har bred erfaring med opplæring og veiledning av behandlere, med særlig fokus på klinisk suicidologi og dialektisk atferdsterapi for ungdom og voksne. Doktorgraden hans fra 2014 fokuserte på suicidal og selvskadende atferd hos personer med schizofreni.Erlend bidrar i tjenestens arbeid med kunnskapsformidling, kursvirksomhet og involvering i fagutviklingsprosjekter. Han er særlig opptatt av å styrke behandling og tiltak for personer med sårbarhet for psykose og bipolar lidelse som opplever utfordringer med regulering av følelser, og som har selvskadende eller suicidal atferd. Skal et slikt arbeid lykkes, forutsetter det et godt samarbeid med brukere, behandlere og tjenesteapparat i både forskning, fagutvikling og implementering.

Program

Fagpersoner i alle avdelinger/enheter kan delta på VK

10.00 Følelsesreguleringssvikt og selvdestruktiv atferd hos personer med psykose

12.00 Lunsj (påkostes selv)

Andre del er forbeholdt TIPS kontakter

12.30 Informasjon og siste nytt. Runde rundt bordet - hva har skjedd siden sist?

14.15 Vel hjem

Neste TIPS nettverksmøte er 11. september 2020.Sett av datoen allerede nå!

Påmelding

Direkte til Hilde Kristin A. Szabo, se epostadresse
 


Når og hvor

Dato
06.03.2020 
Klokkeslett
10:00-14:15
Sted
Moelv
  
Kontaktinformasjon
Hilde Kristin A. Szabo
 
Mer informasjon
hk.a.szabo@sykehuset-innlandet.no  

Vær en #psyktgodvenn

Vær en #psyktgodvenn er en antistigma-kampanje rettet mot alle som har venner. Kampanjen er laget av TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose. Arbeidet er utført i samarbeid med personer som lever med disse lidelsene. Mental Helse har via Extrastiftelsen bidratt til finansieringen av prosjektet. Mental Helse Ungdom har også bidratt i arbeidet, og er med å støtter kampanjen gjennom sine kanaler.

www.helsenorge.no har lenket opp til kampanjen og nettsiden www.psykose-bipolar.no

Fant du det du lette etter?