Traumebearbeiding

Det finnes mange spesifikke traumebearbeidingsmetoder. Men hva er egentlig de virksomme mekanismene i traumebearbeiding? Hva er generelle og felles prinsipper for bearbeiding?

Generelle prinsipper traumebearbeiding

I dette kurset får du innføring i hva bearbeiding er, hvorfor det er viktig og hvordan det kan gjennomføres.

Læringsmål

  • kjenne til generelle prinsipper ved bearbeiding
  • kunne introduserer traumebearbeiding
  • kunne jobbe med eksponering
  • kunne jobbe med kognitiv restrukturering og meningsskaping

Du må ha gjennomført ABC kurs / Grunnkurs i traumeforståelse og
traumebehandling med voksne for å melde deg på dette kurset.

Pris

Pris: 100,- kr.

Forelesere

Hilde Pentzen, spesialrådgiver RVTS ØST
Gabriele Frøen, spesialrådgiver Sykehuset Innlandet

Begge har spesialområde: forståelse for og behandling av traumelidelser

Fant du det du lette etter?