Trygg utskrivning

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 19.04.2018

Trygg utskrivning er tema på fagdagen i Sykehuset Innlandet 19. april.

I mars 2016 arrangerte Sykehuset Innlandet Fag- og
forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst.

Overskuddet fra dette arrangementet ønsker arbeidsgruppen å bruke på tre fagdager i 2017 og i 2018. Denne fagdagen dekkes av dette overskuddet.

Tid og sted

Torsdag, 19. april 2018
Teatersalen Brumunddal,
Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal veibeskrivelse

Målgruppe

Alt personell med pasientkontakt

Påmelding

Elektronisk påmelding innen 13. april

Fagdagen er gratis og det serveres lunsj.

Program

08.30 Registrering

09.00 Velkommen

ved Trine E. Finnes, ass. direktør medisin og helsefag

Den som har skoen på......

ved Rannveig Boge, PhD stipendiat og fagutviklingssykepleier,
og Stig Hartug, kvalitetssjef/professor Helse Bergen

Erfaringskonsulent - brukermedvirkning i praksis

 Eva Sparre-Stokke Kraft, erfaringskonsulent Psykisk helsevern og Sylvi Nes, avdelingssjef Akuttpsykiatri og psykosebehandling

11.30 Lunsj

12.30 Trygg utskrivning i Sykehuset Innlandet

– erfaringer fra divisjon Psykisk helsevern
ved Anita Dobloug, prosess-støtte Trygg utskrivning
– brukerrepresentanten sin rolle i prosessen
ved Anne Lise Solem, brukerrepresentant og Eli Stubrud, ass. enhetsleder

Praktisk forbedringsarbeid ved innføring av gode pasientforløp

ved Maria Willand, Folkehelseinstituttet


15.15 Avslutning

Når og hvor

Dato
19.04.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Brumunddal
  
Kontaktinformasjon
Elisabeth Johnsgaard, fagsjef helsefag tlf: 415 23 812
 
Mer informasjon
elisabeth.johnsgaard@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?