Trygge traumeterapeuter

Fagseminar, 25.04.2017

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

Sted og tid

BUP Hamar
Vangsveien 43
2317 Hamar 

25. april 2017, 09.00-15.30.

Pris og påmeldingsinformasjon

Pris kr 250, - inkludert kaffe/te. Gratis for ansatte i SI. Matpakke må medbringes selv.

Bindende påmelding innen 1. mars 2017

Påmeldingsskjema

Program

9.00-9.45 Spesielle faktorer ved posttraumatiske plager hos flyktninger og asylsøkere.

10.00-10.45 Narrativ eksponeringsterapi – bakgrunn og teoretisk rasjonale.

11.00-12.00 Livslinje - øvelse i plenum.

12.00-12.45 Lunsj, ta med matpakke.

12.45-13.30 Narrativ eksponeringsterapi, framgangsmåte.

13.45-14.30 Erfaringer fra prosjekter i Afrika og Asia.

14.45-15.30 Erfaringer fra bruk av narrativ eksponeringsterapi med flyktninger og asylsøkere i Norge.

Narrativ eksponeringsterapi (NET)

er en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold. Metoden er av de tilnærminger som har best dokumentert effekt i arbeid med traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Ved fokuset på bearbeiding av traumehendelser i et livshistorieperspektiv, passer NET særlig for populasjoner som har opplevd multiple traumehendelser. Kursdagen vil inneholde en beskrivelse av narrativ eksponeringsterapi som metode, bakgrunn for metoden og erfaringer fra behandlingsprosjekter i ulike land. Kursdagen vil skape god innsikt i traumebehandling for flyktninger og asylsøkere og være et godt grunnlag for spesifikk opplæring i narrativ eksponeringsterapi, som gjøres ved deltakelse på tredagers workshop.

Når og hvor

Dato
25.04.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Hamar (BUP)
  
Innlegg fra
Håkon Stenmark, psykolog, og spesialist i klinisk psykologi ved RVTS-Midt 
Kontaktinformasjon
Gabriele Frøen
tlf. 62 58 15 16/ 472 88 871
gabriele.froen@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?