Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 22.11.2018-23.11.2018 , Habiliteringstjenesten, Lillehammer


Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.

Seminaret vil i all hovedsak være praktisk rettet. Foreleserne har praksis både fra kommunal virksomhet i skole, bolig og dagsenter, samt erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

Seminaret er beregnet på de som arbeider med mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i barnehage, skole, voksenopplæring, dagsenter og bolig, samt fagkonsulenter, ledere og andre med oppgaver knyttet til planlegging og utføring av denne type tjenester.

Tid og sted

22. - 23. 11 2018
Scandic Hafjell, Øyer | veibeskrivelse

Pris seminar og overnatting

2-dagers seminar med overnatting:
Enkeltrom kr. 2.320 inkl. helpensjon
Dobbeltrom kr. 2.050 inkl. helpensjon

Prisen dekker i tillegg til overnatting, kaffe og rundstykke ved ankomst første dag, middag første dag, frokost andre dag, lunsj og kaffepause begge dager, samt seminaravgift (kr. 300,-).

2-dagers seminar uten overnatting: kr. 1.360
Prisen dekker kaffe og rundstykke ved ankomst første dag, lunsj og kaffepause begge dager.

Det tilkommer påmeldingsavgift til hotellet på kr. 25 pr. person.

Betaling

All betaling ordnes av den enkelte direkte med hotellet, både når det gjelder seminaravgift, overnatting og dagpakke. Dersom det skal betales via faktura, må rekvisisjon fra arbeidsgiver fremvises hotellet (med avdeling, organisasjonsnummer og fakturaadresse).

Påmelding er bindende. Ved uanmeldt forfall blir den enkelte arbeidsgiver belastet. Ved sykdom kan andre ta plassen.

Påmelding sendes på e-post til Scandic Hafjell: meeting.innlandet@scandichotels.com

Påmeldingen merkes: Ref. nr. HAF221118
Påmeldingsfrist 15. oktober 2018

Eventuelle endringer i programmet oppdateres fortløpende på www.facebook.com Hafjellseminaret

Program 22.11

09.00 Registrering. Servering av kaffe, frukt og enkel frokost

10.00 ÅPNING
ved Else Marie Grønnerud, seksjonsleder Avdeling for Habilitering, Oppfølgingsseksjonen

10.15 SAMTYKKEKOMPETANSE OG KHOL, KAP 9
- samtykkekompetanse og strafferettslig tilregnelighet, hvilke reguleringer kan være nødvendige, og hvem skal utføre dem?
ved Børge Holden, sjefpsykolog Avdeling forHabilitering

12.00 Lunsj

13.15 UTFORDRENDE ATFERD – HVA ER DET OG HVA GJØR VI?
- presentasjon med fokus på utfordringer og tiltak primært rettet mot barn og unge
Asbjørg Merete Berget, rådgivende spesialpedagog Avdeling for Habilitering
Edel Kveen, avdelingsleder/fagansvarlig i miljøarbeidertjenesten i Lom Kommune
Suna Michelle Sveen Aukrust, spesialpedagog ved Skjåk barne- og ungdomsskole

15.15 Pause | kaffe og frukt

15.45 REDUKSJON AV TVANG
- baseline, ekstinksjon, tiltak og evaluering
ved Siw Therese Bjørneby, fagkontakt i tilrettelagte tjenester i Gjøvik kommune

16.45 Pause

17.00 REDUKSJON AV TVANG OG MAKT HOS EN UNG MANN MED 5:1 BEMANNING, FOREBYGGING OG ALTERNATIVE TILTAK
- komeptanseheving og systematisk arbeid, ferdighetstrening
ved Vegard Ulsund, lærer og sosionom, Dijana Karanovic, vernepleier,
Nicolai Sønsteby, vernepleier, alle teamledere ved Otrera AS

18.00 SLUTT FORELESNINGER DAG 1

20.00 Middag med sosialt samvær
(Inkludert for de som overnatter)

Program 23.11

09.00 FRA KAOS TIL ORDEN? – presentasjonen av et case
ved Jonas Jakobsen, Tomas Aaslund Hansen (miljøarbeider), Trond Martin Johannessen (vernepleier) og Tom Anders Bakken (kontaktlærer)

10.30 Pause med utsjekking

11.00 SEKSUALITET OG UTVIKLINGSHEMMING – FOREBYGGENDE TILTAK OG TILRETTELEGGING
ved Erkki Rustad, spesialvernepleier ved Avdeling for Habilitering

12.00 Pause

12.15 EN GANG TVANG, ALLTID TVANG?
ved Else Marie Grønnerud, seksjonsleder Avdeling for Habilitering, Oppfølgingsseksjonen

13.00 Lunsj
Det vil bli lagt inn pauser underveis i forelesningene – forelesere styrer dette.
Endringer i programmet kan forekomme, og vil bli presentert på vår Facebook-side ”Hafjellseminaret”.

Når og hvor

Dato
22.11.2018-23.11.2018 
Klokkeslett
09:00-13:00
Sted
Scandic Hafjell
Hundervegen 1
2636 Øyer
 
Arrangør
Habiliteringstjenesten, Lillehammer
 
Kontakt
Bodil Ulimoen
 
Mer informasjon
bodil.ulimoen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.