Utvikling av Nord-Gudbrandsdal LMS

Møter og administrativt , 06.05.2019

I samarbeid med drifts- og utviklingsrådet (DUR) ved NGLMS inviterer Sykehuset Innlandet HF til temadag om dagens og fremtidens tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

Hva er mulighetene og hva er begrensningene?

Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet og Iselin Vistekleiven, leder av DUR, NGLMS ønsker velkommen.

Sted og tid

Storsalen, Kulturhuset på Otta
Mandag 6. mai 2019, kl. 10.00–14.00

Målgruppe

Ordførere, helsepolitikere, rådmenn, kommunalsjefer, ansatte ved NGLMS, brukerrepresentanter, helsepersonell i kommunene og i Sykehuset Innlandet med arbeid knyttet til desentraliserte tjenester.

Påmelding

Påmelding senest innen 24. april 2019 til
prosjektsjef Ingerlise Ski: ingerlise.ski@sykehuset-innlandet.no eller
rådgiver Morten Lang-Ree: morten.lang-ree@sykehuset-innlandet.no

Program

10.00 Åpning
ved Alice Beathe Andersgaard, adm. direktør, Sykehuset Innlandet

10.20 Sykehuset Innlandets tjenestetilbud ved NGLMS
ved Kari Mette Vika, kst. div.direktør divisjon Gjøvik-Lillehammer og Arild Kongsrud, NGLMS

10.50 Sel kommunes planer for mulig utbygging i et kommunalt og regionalt perspektiv
ved Kaija Eide Drønen, rådmann, Sel kommune

11.15 Pause med kaffe og enkel bespisning

11.45 Nord-Gudbrandsdal som universitetsregion – hvilken rolle kan NGMLS spille?
ved Iselin Vistekleiven, ordfører i Vågå og leder av regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, i samarbeid med Egil Utheim, innovasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet

12.15 Prøveprosjektet Mobilt prehospitalt team ved legevakten i Nord-Gudbrandsdal – hva er erfaringene?
ved Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør og Bjørn Steinar Storvik, legevaktsoverlege

12.40 Benstrekk

12.50 Prosjekt samlokalisering av LMS og DPS: Hva er mine forventninger og hva betyr dette for befolkningen
i Nord-Gudbrandsdal
ved Benedicte Thoresen Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

13.30 Innspill, dialog, oppsummering
ved Alice Beathe Andersgaard, adm. direktør, Sykehuset Innlandet

14.00 Slutt

Når og hvor

Dato
06.05.2019 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Storsalen, Kulturhuset på Otta
 
Kontakt
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.