Utviklingshemning og demens

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 12.06.2019 , Habiliteringstjenesten, Lillehammer, Habiliteringstjenesten, Furnes

Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse inviterer habiliteringstjenesten til fagdag der utviklingshemning og demens er tema.

«Habilitering i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, ervervet før 18 år av komplisert og sammensatt karakter. Dette kan være mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med
kognitiv svikt, utviklingshemning eller autisme».


Avdeling for Habilitering i Sykehuset Innlandet inviterer til fagdag der Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse medvirker. Fagdagen vil starte med en kort innføring i de spesielle utfordringer knyttet til demens hos mennesker med utviklingshemning, men det meste av dagen vil dreie seg om relevante tiltak – til dels basert på case og problemstillinger fra deltakerne. Hensikten med fagdagen er å bidra til at bistandsytere får økt kompetanse og dermed kan gi den enkelte tjenestemottaker med utviklingshemning og demens best mulig oppfølging.

Tid og sted

Onsdag 12. juni 2019 kl. 09.00-14.45
Sykehuset Innlandet Lillehammer, Auditoriet
Anders Sandvigs gt. 17, 2609 Lillehammer

Påmeldingsinformasjon

Pris: 250,- inkl. enkel lunsj og kaffe/te | Gratis for ansatte i Sykehuset Innlandet.

Påmeldinglenke med betaling for eksterne deltakere

Påmeldingslenke kun for ansatte i Sykehuset Innlandet

Opplyses om eventuelle matallergier i påmeldingen.
Påmelding innen 20. mai 2019.
Maksimalt antall deltakere: 125

Program

09.00 Registrering | Kaffe/te

09.45 Åpning
ved Wenche Røkke, avdelingsleder, Avdeling for habilitering, Sykehuset Innlandet

10.00 Utviklingshemming og demens. Hva vet vi om det?
ved Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver/vernepleier Aldring og Helse

10.45 Pause

11.00 Hvordan gi bistand til mennesker med utviklingshemming og demens? Tilnærming og tiltak basert bl.a. på case og problemstillinger fra deltagerne
ved Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver/vernepleier Aldring og Helse

11.45 Lunsj

12.30 Fortsettelse av tema, forelesning og gruppearbeid

14.30 Oppsummering og avslutning
ved Rita Larsen, vernepleier Avdeling for habilitering, Sykehuset Innlandet

14.45 Slutt

Problemstilling/case
Send problemstillinger på e-post innen 20. mai 2019 til:
Rita.Larsen2@sykehuset-innlandet.no eller
Bodil.Ulimoen@sykehuset-innlandet.no

Når og hvor

Dato
12.06.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
Habiliteringstjenesten, Lillehammer, Habiliteringstjenesten, Furnes
 
Innlegg fra
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse 
Mer informasjon
Bodil.Ulimoen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.